Konvertuesi milimetër në pixel (px)

Konvertuesi milimetër në pixel (px)

Ky është një konvertues i lirë dhe i shpejtë që mund ta përdorni për të konvertuar milimetra në pixels (px) online. Tipizoni vlerën e rezolucionit (DPI ose PPI) dhe vlerën milimetrike (mm) që dëshironi të konvertoni në px dhe kliko mbi butonin convert, Kaq!

Rezolucioni (DPI ose PPI):
Milimetër (mm):

Si të konvertohet mm në pixel?

Ne shpjeguam më parë se si të konvertojmë px në mm, dhe tani do të shpjegojmë se si të konvertojmë mm në px.

Ju keni dy zgjedhje për të konvertuar mm në px: automatikisht dhe shpejt duke përdorur milimetër në pixel converter sipër ose manualisht duke përdorur mm në px ekuacionin e konvertimit.

Ekuacioni i konvertimit milimetër në pixel është:

Pixel = milimetër * ( rezolucion / 25,4 )

Për shembull, nëse vlera milimetër (mm) është 24 dhe vlera ppi është 96, atëherë vlera pixel (px) do të jetë pixel = 24*(96/25.4)=90.708661417323.

Milimetra në pixels tabela e konvertimit

Kjo është një tabelë për vlerat më të zakonshme për konvertimin mm në px nëse vlera e rezolucionit është 96

Milimetër Piksele
2 Milimetër 7.5590551181102 Piksele
3 Milimetër 11.338582677165 Piksele
4 Milimetër 15.11811023622 Piksele
5 Milimetër 18.897637795276 Piksele
6 Milimetër 22.677165354331 Piksele
7 Milimetër 26.456692913386 Piksele
10 Milimetër 37.795275590551 Piksele
13 Milimetër 49.133858267717 Piksele
15 Milimetër 56.692913385827 Piksele
18 Milimetër 68.031496062992 Piksele
20 Milimetër 75.590551181102 Piksele
30 Milimetër 113.38582677165 Piksele
35 Milimetër 132.28346456693 Piksele
40 Milimetër 151.1811023622 Piksele
45 Milimetër 170.07874015748 Piksele
50 Milimetër 188.97637795276 Piksele
60 Milimetër 226.77165354331 Piksele
70 Milimetër 264.56692913386 Piksele
80 Milimetër 302.36220472441 Piksele
90 Milimetër 340.15748031496 Piksele
100 Milimetër 377.95275590551 Piksele
110 Milimetër 415.74803149606 Piksele
120 Milimetër 453.54330708661 Piksele
130 Milimetër 491.33858267717 Piksele
140 Milimetër 529.13385826772 Piksele
150 Milimetër 566.92913385827 Piksele
160 Milimetër 604.72440944882 Piksele
170 Milimetër 642.51968503937 Piksele
180 Milimetër 680.31496062992 Piksele
190 Milimetër 718.11023622047 Piksele
200 Milimetër 755.90551181102 Piksele
210 Milimetër 793.70078740157 Piksele
220 Milimetër 831.49606299213 Piksele
230 Milimetër 869.29133858268 Piksele
240 Milimetër 907.08661417323 Piksele
250 Milimetër 944.88188976378 Piksele