Pretvarač milimetra u piksel (px)

Pretvarač milimetra u piksel (px)

Ovo je besplatan i brz pretvarač koji možete koristiti za pretvaranje milimetara u piksele (px) na mreži. upišite vrijednost razlučivosti (DPI ili PPI) i vrijednost milimetra (mm) koju želite pretvoriti u px i kliknite gumb za pretvorbu, To je to!

Razlučivost (DPI ili PPI):
Milimetar (mm):

Kako pretvoriti mm u piksele?

Ranije smo objasnili kako pretvoriti px u mm, a sada ćemo objasniti kako pretvoriti mm u px.

Imate dva izbora za pretvaranje mm u px: automatski i brzo pomoću pretvarača milimetra u piksele iznad ili ručno pomoću jednadžbe pretvorbe mm u px.

Jednadžba pretvorbe milimetra u piksel je:

Piksel = milimetar * ( Razlučivost / 25,4 )

Na primjer, ako je vrijednost milimetra (mm) 24, a ppi 96, tada će vrijednost piksela (px) biti piksel = 24*(96/25,4)=90,708661417323.

Tablica pretvorbe milimetara u piksele

Ovo je tablica najčešćih vrijednosti za pretvorbu mm u px ako je vrijednost razlučivosti 96

Milimetar Piksela
2 Milimetar 7.5590551181102 Piksela
3 Milimetar 11.338582677165 Piksela
4 Milimetar 15.11811023622 Piksela
5 Milimetar 18.897637795276 Piksela
6 Milimetar 22.677165354331 Piksela
7 Milimetar 26.456692913386 Piksela
10 Milimetar 37.795275590551 Piksela
13 Milimetar 49.133858267717 Piksela
15 Milimetar 56.692913385827 Piksela
18 Milimetar 68.031496062992 Piksela
20 Milimetar 75.590551181102 Piksela
30 Milimetar 113.38582677165 Piksela
35 Milimetar 132.28346456693 Piksela
40 Milimetar 151.1811023622 Piksela
45 Milimetar 170.07874015748 Piksela
50 Milimetar 188.97637795276 Piksela
60 Milimetar 226.77165354331 Piksela
70 Milimetar 264.56692913386 Piksela
80 Milimetar 302.36220472441 Piksela
90 Milimetar 340.15748031496 Piksela
100 Milimetar 377.95275590551 Piksela
110 Milimetar 415.74803149606 Piksela
120 Milimetar 453.54330708661 Piksela
130 Milimetar 491.33858267717 Piksela
140 Milimetar 529.13385826772 Piksela
150 Milimetar 566.92913385827 Piksela
160 Milimetar 604.72440944882 Piksela
170 Milimetar 642.51968503937 Piksela
180 Milimetar 680.31496062992 Piksela
190 Milimetar 718.11023622047 Piksela
200 Milimetar 755.90551181102 Piksela
210 Milimetar 793.70078740157 Piksela
220 Milimetar 831.49606299213 Piksela
230 Milimetar 869.29133858268 Piksela
240 Milimetar 907.08661417323 Piksela
250 Milimetar 944.88188976378 Piksela