Millimeter til piksler (px) omformer

Millimeter til piksler (px) omformer

Dette er en gratis og rask omformer som du kan bruke til å konvertere millimeter til piksler (px) online. skriv inn oppløsningsverdien (DPI eller PPI) og millimeterverdien (mm) som du vil konvertere til px, og klikk på konverteringsknappen, Det er det!

Oppløsning (DPI eller PPI):
Millimeter (mm):

Hvordan konvertere mm til piksler?

Vi forklarte tidligere hvordan du konverterer px til mm, og nå skal vi forklare hvordan du konverterer mm til px.

Du har to valg for å konvertere mm til px: automatisk og raskt ved hjelp av millimeter-til-piksel-omformeren ovenfor eller manuelt ved hjelp av mm-til-px-konverteringsligningen.

Konverteringsligningen fra millimeter til piksel er:

piksler = millimeter * (Oppløsning / 25,4)

Hvis for eksempel millimeterverdien (mm) er 24 og ppi-verdien er 96, blir bildepunktverdien (px) bildepunktverdien =24*(96/25,4) = 90,708661417323.

Millimeter til piksler konverteringstabell

Dette er en tabell for de vanligste verdiene for konvertering mm til px hvis oppløsningsverdien er 96

Millimeter Piksler
2 Millimeter 7.5590551181102 Piksler
3 Millimeter 11.338582677165 Piksler
4 Millimeter 15.11811023622 Piksler
5 Millimeter 18.897637795276 Piksler
6 Millimeter 22.677165354331 Piksler
7 Millimeter 26.456692913386 Piksler
10 Millimeter 37.795275590551 Piksler
13 Millimeter 49.133858267717 Piksler
15 Millimeter 56.692913385827 Piksler
18 Millimeter 68.031496062992 Piksler
20 Millimeter 75.590551181102 Piksler
30 Millimeter 113.38582677165 Piksler
35 Millimeter 132.28346456693 Piksler
40 Millimeter 151.1811023622 Piksler
45 Millimeter 170.07874015748 Piksler
50 Millimeter 188.97637795276 Piksler
60 Millimeter 226.77165354331 Piksler
70 Millimeter 264.56692913386 Piksler
80 Millimeter 302.36220472441 Piksler
90 Millimeter 340.15748031496 Piksler
100 Millimeter 377.95275590551 Piksler
110 Millimeter 415.74803149606 Piksler
120 Millimeter 453.54330708661 Piksler
130 Millimeter 491.33858267717 Piksler
140 Millimeter 529.13385826772 Piksler
150 Millimeter 566.92913385827 Piksler
160 Millimeter 604.72440944882 Piksler
170 Millimeter 642.51968503937 Piksler
180 Millimeter 680.31496062992 Piksler
190 Millimeter 718.11023622047 Piksler
200 Millimeter 755.90551181102 Piksler
210 Millimeter 793.70078740157 Piksler
220 Millimeter 831.49606299213 Piksler
230 Millimeter 869.29133858268 Piksler
240 Millimeter 907.08661417323 Piksler
250 Millimeter 944.88188976378 Piksler