Politika e privatësisë

Nëse dikush vendos të përdorë Shërbimin tonë, kjo faqe është projektuar për të njoftuar vizitorët e uebsajtit për politikat tona në lidhje me mbledhjen, përdorimin dhe ndarjen e Informacioneve Personale.

Ju miratoni mbledhjen dhe përdorimin e informacionit sipas kësaj politike nëse zgjidhni të përdorni Shërbimin tonë. Ne i perdorim Informacionet Personale qe mbledhim per te siguruar dhe per te permirësuar Shërbimin. Përveçse siç tregohet në këtë Politikë të Privatësisë, ne nuk do të përdorim apo zbulojmë informacionin tuaj me askënd tjetër.

Grumbullimi dhe përdorimi i informacionit

Privatësia juaj është e rëndësishme për ne, dhe ne e marrim atë shumë seriozisht. Ne mund të mbledhim të dhëna përmes cookies ose weblogs. Kjo bëhet për të personalizuar shërbimet dhe për të përmirësuar kënaqësinë e klientit.

WebForms on Our Site

Informacioni që ju ofroni në web formatet në faqet tona që konvertuesit të punojnë.

Politikat e privatësisë të të tretëve

Politika e Privatësisë e pixelconverter.com nuk zbatohet për asnjë reklamuesit apo uebsajtet. Si rezultat, ne ju rekomandojmë që të lexoni Politikat e Privatësisë të këtyre serverëve të reklamave të palë të treta për informacione shtesë. Ajo mund të japë informacion rreth politikave të tyre si dhe këshilla se si të mos zgjedhin zgjedhje të veçanta.

Ju mund të çaktivizoni cookies në shfletuesin tuaj duke ndryshuar rregullimet. Informacione më të zgjeruara mbi menaxhimin e cookie-ve me shfletues web individual mund të gjenden në webpages-et e shfletuesve përkatës.

Sigurimi

Ne respektojmë besimin tuaj në na besuar me Informacionin Tuaj Personal, kështu që ne përpiqemi ta sigurojmë atë duke përdorur masa komerciale të arsyeshme. Megjithatë, mbani parasysh se asnjë metodë e transmetimit të internetit apo teknikë e ruajtjes elektronike nuk është plotësisht e sigurt dhe e besueshme, dhe ne nuk mund të garantojmë sigurinë e saj totale.

Lidhje me faqe të tjera interneti

Lidhjet me faqe të tjera interneti mund të gjenden në Shërbimin tonë. Ju do të merreni në një faqe interneti të tretë nëse klikon në një lidhje të tretë. Ju lutemi mbani parasysh se ne nuk jemi përgjegjës për përmbajtjen e ndonjë faqe interneti të palë të treta. Si rezultat, ne rekomandojmë fuqishëm që ju të lexoni Politikat e Privatësisë të këtyre faqeve të internetit. Ne nuk kemi kontroll mbi dhe nuk pranojmë asnjë përgjegjësi për, ndonjë faqe të tretë ose përmbajtjen e shërbimeve, politikat e privatësisë, apo praktikat.

Politika e privatësisë online vetëm

Politika jonë e Privatësisë zbatohet vetëm për operacionet tona online dhe ka të bëjë me informacionin që vizitorët e faqes sonë të internetit ndajnë dhe/ose mbledhin në pixelconverter.com. Kjo politikë nuk zbatohet për të dhënat e fituara offline ose nëpërmjet metodave të tjera përveç kësaj faqeje interneti.

Ndryshime në këtë deklaratë privatësie

Ne mbajmë të drejtën për të bërë ndryshime në këtë politikë në çdo kohë, me ose pa njoftim. Si rezultat, ne ju rekomandojmë që të kontrolloni këtë faqe për t’u informuar rregullisht. Këto ndryshime marrin efekt sapo të botohen në këtë faqe.