chính sách về quyền riêng tư

Nếu bất kỳ ai quyết định sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, trang này được thiết kế để thông báo cho khách truy cập trang web về các chính sách của chúng tôi liên quan đến việc thu thập, sử dụng và chia sẻ Thông tin Cá nhân.

Bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này nếu bạn chọn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng Thông tin Cá nhân mà chúng tôi thu thập để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Trừ khi được chỉ ra trong Chính sách bảo mật này, chúng tôi sẽ không sử dụng hoặc tiết lộ thông tin của bạn với bất kỳ ai khác.

Thu thập và sử dụng thông tin

Quyền riêng tư của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi và chúng tôi rất coi trọng nó. Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu thông qua cookie hoặc weblogs. Điều này được thực hiện để cá nhân hóa dịch vụ và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

Biểu mẫu web trên trang web của chúng tôi

Thông tin bạn cung cấp vào các biểu mẫu web trên các trang web của chúng tôi để các công cụ chuyển đổi hoạt động.

Chính sách bảo mật của bên thứ ba

Chính sách bảo mật của pixelconverter.com áp dụng cho bất kỳ nhà quảng cáo hoặc trang web nào. Do đó, bạn nên đọc Chính sách quyền riêng tư của các máy chủ quảng cáo bên thứ ba này để biết thêm thông tin. Nó có thể cung cấp thông tin về các chính sách của họ cũng như lời khuyên về cách chọn không tham gia các lựa chọn cụ thể.

Bạn có thể tắt cookie trong trình duyệt của mình bằng cách thay đổi cài đặt. Thông tin sâu rộng hơn về quản lý cookie với các trình duyệt web riêng lẻ có thể được tìm thấy trên các trang web của trình duyệt có liên quan.

An ninh

Chúng tôi tôn trọng sự tin tưởng của bạn trong việc ủy thác cho chúng tôi Thông tin Cá nhân của bạn, do đó chúng tôi cố gắng bảo mật thông tin đó bằng các biện pháp hợp lý về mặt thương mại. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng không có phương pháp truyền tải internet hoặc kỹ thuật lưu trữ điện tử nào là hoàn toàn an toàn và đáng tin cậy, và chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tổng thể của nó.

Nối kết đến các trang web khác

Liên kết đến các trang web khác có thể được tìm thấy trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn sẽ được đưa đến trang web của bên thứ ba nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của bất kỳ trang web của bên thứ ba nào. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên đọc Chính sách quyền riêng tư của các trang web này. Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung, chính sách bảo mật hoặc thực tiễn nào của trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba.

Chỉ chính sách bảo mật trực tuyến

Chính sách bảo mật của chúng tôi chỉ áp dụng cho các hoạt động trực tuyến của chúng tôi và liên quan đến thông tin mà khách truy cập vào trang web của chúng tôi chia sẻ và / hoặc thu thập pixelconverter.com. Chính sách này không áp dụng cho dữ liệu thu được ngoại tuyến hoặc thông qua các phương pháp khác ngoài trang web này.

Sửa đổi Điều khoản về Quyền riêng tư này

Chúng tôi giữ quyền thay đổi chính sách này bất cứ lúc nào, có hoặc không có thông báo. Do đó, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trang này để cập nhật thường xuyên. Những sửa đổi này có hiệu lực ngay khi chúng được công bố trên trang này.