Konvertuesi pixel (px) në milimetër

Konvertuesi pixel (px) në milimetër

Ky është një konvertues smart falas që mund ta përdorni për të konvertuar pixels (px) në milimetra online. Tipizoni vlerën e rezolucionit (DPI ose PPI) dhe vlerën pixels (px) që dëshironi të konvertoni në mm dhe pastaj kliko butonin convert, Kjo është e gjitha!

Rezolucioni (DPI ose PPI):
Piksele (Px):

Si të konvertohet pixels në mm?

Nëse rezolucioni (dpi ose ppi) është 96, kjo do të thotë se kemi 96 pixels për çdo inç!, gjithashtu ne e dimë se 1 inç = 25.4 mm (Burimi), atëherë 1 pixel = (25.4 / 96) milimetër!

Sipas kësaj, formula për konvertimin e px në mm do të jetë:

milimetra = pixel * ( 25,4 / PPI )

Për shembull, nëse keni nevojë të konvertoni 18 px në mm dhe rezolucioni është 96, përgjigja do të jetë milimetër=18*(25.4/96)=4.7625 mm.

Pixel në milimetër tabelë konvertimi

Kjo është një listë e rezultateve më të zakonshme për konvertimin px në mm nëse rezolucioni është 96

Piksele Milimetër
1 Piksele 0.26458333333333 Milimetër
2 Piksele 0.52916666666667 Milimetër
3 Piksele 0.79375 Milimetër
4 Piksele 1.0583333333333 Milimetër
5 Piksele 1.3229166666667 Milimetër
6 Piksele 1.5875 Milimetër
7 Piksele 1.8520833333333 Milimetër
8 Piksele 2.1166666666667 Milimetër
9 Piksele 2.38125 Milimetër
10 Piksele 2.6458333333333 Milimetër
11 Piksele 2.9104166666667 Milimetër
12 Piksele 3.175 Milimetër
13 Piksele 3.4395833333333 Milimetër
14 Piksele 3.7041666666667 Milimetër
15 Piksele 3.96875 Milimetër
16 Piksele 4.2333333333333 Milimetër
17 Piksele 4.4979166666667 Milimetër
18 Piksele 4.7625 Milimetër
19 Piksele 5.0270833333333 Milimetër
20 Piksele 5.2916666666667 Milimetër
21 Piksele 5.55625 Milimetër
22 Piksele 5.8208333333333 Milimetër
23 Piksele 6.0854166666667 Milimetër
24 Piksele 6.35 Milimetër
25 Piksele 6.6145833333333 Milimetër
400 Piksele 105.83333333333 Milimetër
514 Piksele 135.99583333333 Milimetër
600 Piksele 158.75 Milimetër
1200 Piksele 317.5 Milimetër