đổi từ pixel sang milimét

đổi từ pixel sang milimét

Đây là một công cụ chuyển đổi thông minh miễn phí mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi pixel (px) sang milimet trực tuyến. nhập giá trị độ phân giải (DPI hoặc PPI) và giá trị pixel (px) mà bạn muốn chuyển đổi sang mm và sau đó nhấp vào nút chuyển đổi, Đó là tất cả!

Độ phân giải (DPI hoặc PPI):
Pixel (Px):

Làm thế nào để chuyển đổi pixel sang mm?

Nếu độ phân giải (dpi hoặc ppi) là 96, điều này có nghĩa là chúng ta có 96 pixel cho mỗi inch!, chúng ta cũng biết rằng 1 inch = 25.4 mm (Nguồn), thì 1 pixel = (25.4 / 96) milimét!

Theo đó, công thức chuyển đổi px sang mm sẽ là

milimét = pixel * ( 25.4 / PPI )

Ví dụ: nếu bạn cần chuyển đổi 18 px sang mm và độ phân giải là 96, câu trả lời sẽ là milimét = 18 * (25,4 / 96) = 4,7625 mm.

Bảng chuyển đổi pixel sang milimét

Đây là danh sách các kết quả phổ biến nhất để chuyển đổi px sang mm ở độ phân giải 96

Pixel Milimét
1 Pixel 0.26458333333333 Milimét
2 Pixel 0.52916666666667 Milimét
3 Pixel 0.79375 Milimét
4 Pixel 1.0583333333333 Milimét
5 Pixel 1.3229166666667 Milimét
6 Pixel 1.5875 Milimét
7 Pixel 1.8520833333333 Milimét
8 Pixel 2.1166666666667 Milimét
9 Pixel 2.38125 Milimét
10 Pixel 2.6458333333333 Milimét
11 Pixel 2.9104166666667 Milimét
12 Pixel 3.175 Milimét
13 Pixel 3.4395833333333 Milimét
14 Pixel 3.7041666666667 Milimét
15 Pixel 3.96875 Milimét
16 Pixel 4.2333333333333 Milimét
17 Pixel 4.4979166666667 Milimét
18 Pixel 4.7625 Milimét
19 Pixel 5.0270833333333 Milimét
20 Pixel 5.2916666666667 Milimét
21 Pixel 5.55625 Milimét
22 Pixel 5.8208333333333 Milimét
23 Pixel 6.0854166666667 Milimét
24 Pixel 6.35 Milimét
25 Pixel 6.6145833333333 Milimét
400 Pixel 105.83333333333 Milimét
514 Pixel 135.99583333333 Milimét
600 Pixel 158.75 Milimét
1200 Pixel 317.5 Milimét