Pixel (px) sa milimetro converter

Pixel (px) sa milimetro converter

Ito ay isang libreng smart converter na maaari mong gamitin upang i convert ang mga pixel (px) sa milimetro online. i-type ang halaga ng resolution (DPI o PPI) at ang pixels (px) value na gusto mong i-convert sa mm at pagkatapos ay i-click ang convert button, Iyon lang!

Resolution (DPI o PPI):
Pixel (Px):

Paano mag-convert ng pixel sa mm?

Kung ang resolution (dpi o ppi) ay 96, nangangahulugan ito na mayroon tayong 96 pixels para sa bawat pulgada!, alam din natin na 1 pulgada = 25.4 mm (Pinagmulan), pagkatapos ay 1 pixel = (25.4 / 96) milimetro!

Ayon dito, ang formula para sa conversion ng px sa mm ay magiging:

milimetro = pixels * ( 25.4 / PPI )

Halimbawa, kung kailangan mong i convert ang 18 px sa mm at ang resolution ay 96, ang sagot ay magiging milimetro = 18*(25.4/96) = 4.7625 mm.

Talahanayan ng conversion ng pixel sa milimetro

Ito ay isang listahan ng mga pinaka karaniwang mga resulta para sa conversion px sa mm kung ang resolution ay 96

Pixel Milimetro
1 Pixel 0.26458333333333 Milimetro
2 Pixel 0.52916666666667 Milimetro
3 Pixel 0.79375 Milimetro
4 Pixel 1.0583333333333 Milimetro
5 Pixel 1.3229166666667 Milimetro
6 Pixel 1.5875 Milimetro
7 Pixel 1.8520833333333 Milimetro
8 Pixel 2.1166666666667 Milimetro
9 Pixel 2.38125 Milimetro
10 Pixel 2.6458333333333 Milimetro
11 Pixel 2.9104166666667 Milimetro
12 Pixel 3.175 Milimetro
13 Pixel 3.4395833333333 Milimetro
14 Pixel 3.7041666666667 Milimetro
15 Pixel 3.96875 Milimetro
16 Pixel 4.2333333333333 Milimetro
17 Pixel 4.4979166666667 Milimetro
18 Pixel 4.7625 Milimetro
19 Pixel 5.0270833333333 Milimetro
20 Pixel 5.2916666666667 Milimetro
21 Pixel 5.55625 Milimetro
22 Pixel 5.8208333333333 Milimetro
23 Pixel 6.0854166666667 Milimetro
24 Pixel 6.35 Milimetro
25 Pixel 6.6145833333333 Milimetro
400 Pixel 105.83333333333 Milimetro
514 Pixel 135.99583333333 Milimetro
600 Pixel 158.75 Milimetro
1200 Pixel 317.5 Milimetro