ตัวแปลงมิลลิเมตรเป็นพิกเซล

ตัวแปลงมิลลิเมตรเป็นพิกเซล

นี่คือตัวแปลงฟรีและรวดเร็วที่คุณสามารถใช้เพื่อแปลงมิลลิเมตรเป็นพิกเซล (px) ออนไลน์ พิมพ์ค่าความละเอียด (DPI หรือ PPI) และค่ามิลลิเมตร (mm) ที่คุณต้องการแปลงเป็น px และคลิกที่ปุ่มแปลงแค่นั้นแหละ!

ความละเอียด (DPI หรือ PPI):
มิลลิเมตร (mm):

วิธีแปลง mm เป็นพิกเซล?

เราอธิบายวิธีการแปลง px เป็น mm ก่อนหน้านี้และตอนนี้เราจะอธิบายวิธีการแปลง mm เป็น px

คุณมีสองทางเลือกในการแปลง mm เป็น px: โดยอัตโนมัติและรวดเร็วโดยใช้ตัวแปลงมิลลิเมตรเป็นพิกเซลด้านบนหรือด้วยตนเองโดยใช้สมการการแปลง mm เป็น px

สมการการแปลงมิลลิเมตรเป็นพิกเซลคือ:

พิกเซล = มิลลิเมตร * ( ความละเอียด / 25.4 )

ตัวอย่างเช่น หากค่ามิลลิเมตร (mm) เท่ากับ 24 และค่า ppi คือ 96 ค่าพิกเซล (px) จะเป็นพิกเซล =24*(96/25.4)=90.708661417323

ตารางการแปลงมิลลิเมตรเป็นพิกเซล

นี่คือตารางสําหรับค่าที่พบบ่อยที่สุดสําหรับการแปลง mm เป็น px ถ้าค่าความละเอียดคือ 96

มิลลิเมตร พิกเซล
2 มิลลิเมตร 7.5590551181102 พิกเซล
3 มิลลิเมตร 11.338582677165 พิกเซล
4 มิลลิเมตร 15.11811023622 พิกเซล
5 มิลลิเมตร 18.897637795276 พิกเซล
6 มิลลิเมตร 22.677165354331 พิกเซล
7 มิลลิเมตร 26.456692913386 พิกเซล
10 มิลลิเมตร 37.795275590551 พิกเซล
13 มิลลิเมตร 49.133858267717 พิกเซล
15 มิลลิเมตร 56.692913385827 พิกเซล
18 มิลลิเมตร 68.031496062992 พิกเซล
20 มิลลิเมตร 75.590551181102 พิกเซล
30 มิลลิเมตร 113.38582677165 พิกเซล
35 มิลลิเมตร 132.28346456693 พิกเซล
40 มิลลิเมตร 151.1811023622 พิกเซล
45 มิลลิเมตร 170.07874015748 พิกเซล
50 มิลลิเมตร 188.97637795276 พิกเซล
60 มิลลิเมตร 226.77165354331 พิกเซล
70 มิลลิเมตร 264.56692913386 พิกเซล
80 มิลลิเมตร 302.36220472441 พิกเซล
90 มิลลิเมตร 340.15748031496 พิกเซล
100 มิลลิเมตร 377.95275590551 พิกเซล
110 มิลลิเมตร 415.74803149606 พิกเซล
120 มิลลิเมตร 453.54330708661 พิกเซล
130 มิลลิเมตร 491.33858267717 พิกเซล
140 มิลลิเมตร 529.13385826772 พิกเซล
150 มิลลิเมตร 566.92913385827 พิกเซล
160 มิลลิเมตร 604.72440944882 พิกเซล
170 มิลลิเมตร 642.51968503937 พิกเซล
180 มิลลิเมตร 680.31496062992 พิกเซล
190 มิลลิเมตร 718.11023622047 พิกเซล
200 มิลลิเมตร 755.90551181102 พิกเซล
210 มิลลิเมตร 793.70078740157 พิกเซล
220 มิลลิเมตร 831.49606299213 พิกเซล
230 มิลลิเมตร 869.29133858268 พิกเซล
240 มิลลิเมตร 907.08661417323 พิกเซล
250 มิลลิเมตร 944.88188976378 พิกเซล