مبدل میلیمتر به پیکسل

مبدل میلیمتر به پیکسل

این یک مبدل رایگان و سریع است که می توانید از ان برای تبدیل میلی متر به پیکسل (px) انلاین استفاده کنید. نوع وضوح (DPI یا PPI) مقدار و میلی متر (mm) مقدار که شما می خواهید برای تبدیل به px و کلیک بر روی دکمه تبدیل، این است!

وضوح (DPI یا PPI):
میلیمتر (mm):

چگونه mm را به پیکسل تبدیل کنیم؟

ما قبلا توضیح دادیم که چگونه px را به mm تبدیل کنیم و اکنون توضیح خواهیم داد که چگونه mm را به px تبدیل کنیم.

شما دو گزینه برای تبدیل mm به px دارید: به طور خودکار و سریع با استفاده از مبدل میلیمتر به پیکسل در بالا یا به صورت دستی با استفاده از معادله تبدیل mm به px.

معادله تبدیل میلیمتر به پیکسل:

پیکسل = میلی متر * (وضوح / 25.4)

به عنوان مثال، اگر میلی متر (mm) مقدار 24 و مقدار ppi 96 باشد، مقدار پیکسل (px) پیکسل = 24 * (96/25.4) = 90.708661417323 خواهد بود.

جدول تبدیل میلیمتر به پیکسل

این یک جدول برای رایج ترین مقادیر برای تبدیل mm به px است اگر مقدار رزولوشن 96 باشد

میلیمتر پیکسل
2 میلیمتر 7.5590551181102 پیکسل
3 میلیمتر 11.338582677165 پیکسل
4 میلیمتر 15.11811023622 پیکسل
5 میلیمتر 18.897637795276 پیکسل
6 میلیمتر 22.677165354331 پیکسل
7 میلیمتر 26.456692913386 پیکسل
10 میلیمتر 37.795275590551 پیکسل
13 میلیمتر 49.133858267717 پیکسل
15 میلیمتر 56.692913385827 پیکسل
18 میلیمتر 68.031496062992 پیکسل
20 میلیمتر 75.590551181102 پیکسل
30 میلیمتر 113.38582677165 پیکسل
35 میلیمتر 132.28346456693 پیکسل
40 میلیمتر 151.1811023622 پیکسل
45 میلیمتر 170.07874015748 پیکسل
50 میلیمتر 188.97637795276 پیکسل
60 میلیمتر 226.77165354331 پیکسل
70 میلیمتر 264.56692913386 پیکسل
80 میلیمتر 302.36220472441 پیکسل
90 میلیمتر 340.15748031496 پیکسل
100 میلیمتر 377.95275590551 پیکسل
110 میلیمتر 415.74803149606 پیکسل
120 میلیمتر 453.54330708661 پیکسل
130 میلیمتر 491.33858267717 پیکسل
140 میلیمتر 529.13385826772 پیکسل
150 میلیمتر 566.92913385827 پیکسل
160 میلیمتر 604.72440944882 پیکسل
170 میلیمتر 642.51968503937 پیکسل
180 میلیمتر 680.31496062992 پیکسل
190 میلیمتر 718.11023622047 پیکسل
200 میلیمتر 755.90551181102 پیکسل
210 میلیمتر 793.70078740157 پیکسل
220 میلیمتر 831.49606299213 پیکسل
230 میلیمتر 869.29133858268 پیکسل
240 میلیمتر 907.08661417323 پیکسل
250 میلیمتر 944.88188976378 پیکسل