μετατροπέας χιλιοστού σε pixel (px)

μετατροπέας χιλιοστού σε pixel (px)

Αυτός είναι ένας δωρεάν και γρήγορος μετατροπέας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε χιλιοστά σε pixel (px) online. πληκτρολογήστε την τιμή ανάλυσης (DPI ή PPI) και την τιμή χιλιοστού (mm) που θέλετε να μετατρέψετε σε px και κάντε κλικ στο κουμπί μετατροπής, Αυτό είναι!

ανάλυσης (DPI ή PPI):
Χιλιοστά (mm):

Πώς να μετατρέψετε mm σε pixel;

Εξηγήσαμε προηγουμένως πώς να μετατρέψετε το px σε mm και τώρα θα εξηγήσουμε πώς να μετατρέψετε το mm σε px.

Έχετε δύο επιλογές για να μετατρέψετε mm σε px: αυτόματα και γρήγορα χρησιμοποιώντας τον μετατροπέα χιλιοστών σε pixel παραπάνω ή χειροκίνητα χρησιμοποιώντας την εξίσωση μετατροπής mm σε px.

Η εξίσωση μετατροπής χιλιοστών σε pixel είναι:

Pixel = χιλιοστό * ( Ανάλυση / 25,4 )

Για παράδειγμα, εάν η τιμή χιλιοστού (mm) είναι 24 και η τιμή ppi είναι 96, τότε η τιμή pixel (px) θα είναι pixel = 24 * (96/25,4) = 90,708661417323.

Πίνακας μετατροπής χιλιοστών σε pixel

Αυτός είναι ένας πίνακας για τις πιο κοινές τιμές μετατροπής mm σε px εάν η τιμή ανάλυσης είναι 96

Χιλιοστά Pixel
2 Χιλιοστά 7.5590551181102 Pixel
3 Χιλιοστά 11.338582677165 Pixel
4 Χιλιοστά 15.11811023622 Pixel
5 Χιλιοστά 18.897637795276 Pixel
6 Χιλιοστά 22.677165354331 Pixel
7 Χιλιοστά 26.456692913386 Pixel
10 Χιλιοστά 37.795275590551 Pixel
13 Χιλιοστά 49.133858267717 Pixel
15 Χιλιοστά 56.692913385827 Pixel
18 Χιλιοστά 68.031496062992 Pixel
20 Χιλιοστά 75.590551181102 Pixel
30 Χιλιοστά 113.38582677165 Pixel
35 Χιλιοστά 132.28346456693 Pixel
40 Χιλιοστά 151.1811023622 Pixel
45 Χιλιοστά 170.07874015748 Pixel
50 Χιλιοστά 188.97637795276 Pixel
60 Χιλιοστά 226.77165354331 Pixel
70 Χιλιοστά 264.56692913386 Pixel
80 Χιλιοστά 302.36220472441 Pixel
90 Χιλιοστά 340.15748031496 Pixel
100 Χιλιοστά 377.95275590551 Pixel
110 Χιλιοστά 415.74803149606 Pixel
120 Χιλιοστά 453.54330708661 Pixel
130 Χιλιοστά 491.33858267717 Pixel
140 Χιλιοστά 529.13385826772 Pixel
150 Χιλιοστά 566.92913385827 Pixel
160 Χιλιοστά 604.72440944882 Pixel
170 Χιλιοστά 642.51968503937 Pixel
180 Χιλιοστά 680.31496062992 Pixel
190 Χιλιοστά 718.11023622047 Pixel
200 Χιλιοστά 755.90551181102 Pixel
210 Χιλιοστά 793.70078740157 Pixel
220 Χιλιοστά 831.49606299213 Pixel
230 Χιλιοστά 869.29133858268 Pixel
240 Χιλιοστά 907.08661417323 Pixel
250 Χιλιοστά 944.88188976378 Pixel