Punkt till pixlar omvandlare

Punkt till pixlar omvandlare

Detta är en online och enkel omvandlare som du kan använda för att konvertera punkter (pt) till pixlar (px). Ange punkten (pt) -värdet som du vill konvertera till pixlar (px) och klicka på knappen Konvertera!

Punkt (Pt):

Hur konverterar man punkt till pixel automatiskt och manuellt?

För att konvertera pt till px automatiskt kan du använda omvandlaren ovan. Denna omvandlare konverterar snabbt punktvärde till pixelvärde så att du kan koncentrera dig på vad du gör.

Om du vill konvertera punkt till pixlar manuellt kan du använda följande ekvation för konvertering:

1 pixlar = (96/72) * punkt

Om du till exempel vill konvertera 24 punkter till pixlar: Pixlar =(96/72)*24 =32.

Punkt till pixlar omvandlare

Pekar på konverteringstabell för pixlar

Nedan är redo att använda en tabell för pt till px-värden som vanligtvis används

Punkt Pixlar
0.75 pt 1 px
1.5 pt 2 px
3 pt 4 px
4.5 pt 6 px
5 pt 6.6666666666667 px
6 pt 8 px
9 pt 12 px
10.5 pt 14 px
12 pt 16 px
13.5 pt 18 px
16.5 pt 22 px
18 pt 24 px
19.5 pt 26 px
21 pt 28 px
24 pt 32 px
28.5 pt 38 px
31.5 pt 42 px
36 pt 48 px
42 pt 56 px
45 pt 60 px
48 pt 64 px
54 pt 72 px
63 pt 84 px
75 pt 100 px
90 pt 120 px

Förkortning

Pt: Punkt

Px: Pixlar