Tačke u piksele pretvarač

Tačke u piksele pretvarač

Ovo je online i jednostavan pretvarač koji možete koristiti za pretvaranje tačaka (pt) u piksele (px). Unesite vrijednost tačke (pt) koju želite pretvoriti u pixel (px) i kliknite na dugme Convert!

Tačke (Pt):

Kako konvertovati tačku u piksel automatski i ručno?

Da biste automatski konvertovali pt u px, možete da koristite konvertor iznad. Ovaj pretvarač će brzo konvertovati vrednost tačke u vrednost piksela, tako da možete da se koncentrišete na ono što radite.

Da biste ručno konvertovali tačku u piksel, možete da koristite sledeću jednačinu za konverziju:

1 piksel = (96/72) * Tačka

Na primer, ako želite da konvertujete 24 tačke u piksele: pikseli =(96/72)*24=32.

Tačke u piksele pretvarač

Ukazuje na tabelu konverzije piksela

Ispod je spreman za korištenje tablice za pt do px vrijednosti koje se obično koriste

Tačke Pikseli
0.75 pt 1 px
1.5 pt 2 px
3 pt 4 px
4.5 pt 6 px
5 pt 6.6666666666667 px
6 pt 8 px
9 pt 12 px
10.5 pt 14 px
12 pt 16 px
13.5 pt 18 px
16.5 pt 22 px
18 pt 24 px
19.5 pt 26 px
21 pt 28 px
24 pt 32 px
28.5 pt 38 px
31.5 pt 42 px
36 pt 48 px
42 pt 56 px
45 pt 60 px
48 pt 64 px
54 pt 72 px
63 pt 84 px
75 pt 100 px
90 pt 120 px

skracenica

Pt: tačka

Px: pikseli