Конвертор од точка во пиксели

Конвертор од точка во пиксели

Ова е онлајн и лесен конвертор кој можете да го користите за претворање на точки (pt) во пиксели (px). внесување на точката (pt) вредноста која сакате да ја конвертирате во пиксел (px) и кликнете на копчето за конвертирање!

Точка (Pt):

Како да ја конвертирате точката во пиксел автоматски и рачно?

За да го конвертирате pt во px автоматски, можете да го користите конверторот погоре. овој конвертор ќе ја претвори вредноста на точката во пиксел вредност брзо, така што можете да се концентрирате на она што го правите.

За да ја претворите точката во пиксел рачно, можете да ја користите следната равенка за претворање:

1 Пиксел = (96/72) * Точка

На пример, ако сакате да конвертирате 24 поени во пиксели: Пиксели =(96/72)*24=32.

Конвертор од точка во пиксели

Укажува на пиксели конверзија табела

Подолу е подготвено да се користи табела за pt до px вредности обично се користат

Точка Пиксел
0.75 pt 1 px
1.5 pt 2 px
3 pt 4 px
4.5 pt 6 px
5 pt 6.6666666666667 px
6 pt 8 px
9 pt 12 px
10.5 pt 14 px
12 pt 16 px
13.5 pt 18 px
16.5 pt 22 px
18 pt 24 px
19.5 pt 26 px
21 pt 28 px
24 pt 32 px
28.5 pt 38 px
31.5 pt 42 px
36 pt 48 px
42 pt 56 px
45 pt 60 px
48 pt 64 px
54 pt 72 px
63 pt 84 px
75 pt 100 px
90 pt 120 px

Кратенка

Pt: точка

Px: Пиксел