مبدل نقطه به پیکسل

مبدل نقطه به پیکسل

این یک مبدل انلاین و اسان است که می توانید از ان برای تبدیل نقاط (pt) به پیکسل (px) استفاده کنید. ورودی نقطه (pt) مقدار است که شما می خواهید برای تبدیل به پیکسل (px) و کلیک بر روی دکمه تبدیل!

نقطه (Pt):

چگونه نقطه را به صورت خودکار و دستی به پیکسل تبدیل کنیم؟

برای تبدیل pt به px به طور خودکار، می توانید از مبدل بالا استفاده کنید. این مبدل مقدار نقطه را به سرعت به مقدار پیکسل تبدیل می کند، بنابراین می توانید بر روی انچه انجام می دهید تمرکز کنید.

برای تبدیل نقطه به پیکسل به صورت دستی، می توانید از معادله زیر برای تبدیل استفاده کنید:

1 پیکسل = (96/72) * نقطه

به عنوان مثال، اگر می خواهید 24 نقطه را به پیکسل تبدیل کنید: پیکسل = (96/72)* 24 = 32.

مبدل نقطه به پیکسل

نقطه به جدول تبدیل پیکسل

در زیر اماده استفاده از جدول برای pt به px مقادیر معمولا استفاده می شود

نقطه پیکسل
0.75 نقطه 1 پیکسل
1.5 نقطه 2 پیکسل
3 نقطه 4 پیکسل
4.5 نقطه 6 پیکسل
5 نقطه 6.6666666666667 پیکسل
6 نقطه 8 پیکسل
9 نقطه 12 پیکسل
10.5 نقطه 14 پیکسل
12 نقطه 16 پیکسل
13.5 نقطه 18 پیکسل
16.5 نقطه 22 پیکسل
18 نقطه 24 پیکسل
19.5 نقطه 26 پیکسل
21 نقطه 28 پیکسل
24 نقطه 32 پیکسل
28.5 نقطه 38 پیکسل
31.5 نقطه 42 پیکسل
36 نقطه 48 پیکسل
42 نقطه 56 پیکسل
45 نقطه 60 پیکسل
48 نقطه 64 پیکسل
54 نقطه 72 پیکسل
63 نقطه 84 پیکسل
75 نقطه 100 پیکسل
90 نقطه 120 پیکسل

مخفف

Pt: نقطه

Px: پیکسل