μετατροπέας σημείου σε pixel

μετατροπέας σημείου σε pixel

Αυτός είναι ένας διαδικτυακός και εύκολος μετατροπέας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε σημεία (pt) σε pixel (px). Εισαγάγετε την τιμή σημείου (pt) που θέλετε να μετατρέψετε σε pixel (px) και κάντε κλικ στο κουμπί μετατροπής!

σημείο (Pt):

Πώς να μετατρέψετε το σημείο σε pixel αυτόματα και χειροκίνητα;

Για αυτόματη μετατροπή pt σε px, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον παραπάνω μετατροπέα. Αυτός ο μετατροπέας θα μετατρέψει γρήγορα την τιμή σημείου σε τιμή pixel, ώστε να μπορείτε να επικεντρωθείτε σε αυτό που κάνετε.

Για να μετατρέψετε το σημείο σε pixel με μη αυτόματο τρόπο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εξίσωση για μετατροπή:

1 pixel = (96/72) * σημείο

Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μετατρέψετε 24 στιγμές σε pixel: Pixel=(96/72)*24=32.

μετατροπέας σημείου σε pixel

Οδηγεί στον πίνακα μετατροπών pixel

Παρακάτω είναι έτοιμο να χρησιμοποιηθεί ένας πίνακας για τιμές pt έως px που χρησιμοποιούνται συνήθως

σημείο Pixel
0.75 pt 1 px
1.5 pt 2 px
3 pt 4 px
4.5 pt 6 px
5 pt 6.6666666666667 px
6 pt 8 px
9 pt 12 px
10.5 pt 14 px
12 pt 16 px
13.5 pt 18 px
16.5 pt 22 px
18 pt 24 px
19.5 pt 26 px
21 pt 28 px
24 pt 32 px
28.5 pt 38 px
31.5 pt 42 px
36 pt 48 px
42 pt 56 px
45 pt 60 px
48 pt 64 px
54 pt 72 px
63 pt 84 px
75 pt 100 px
90 pt 120 px

Συντομογραφία

Pt: σημείο

Px: pixel