đổi từ pixel sang rem

đổi từ pixel sang rem

Bộ chuyển đổi miễn phí này có thể được sử dụng để chuyển đổi pixel (px) thành đơn vị rem. Vui lòng nhập giá trị cơ sở và giá trị pixel (px) mà bạn muốn chuyển đổi thành REM và chỉ cần nhấp vào nút Chuyển đổi!

Giá trị cơ bản:
Pixel (Px):

Cách sử dụng công cụ chuyển đổi pixel sang rem

Đầu tiên, nhập giá trị cơ sở

Thứ hai, nhập giá trị pixel

Cuối cùng, nhấp vào nút chuyển đổi

Video hướng dẫn: Cách sử dụng công cụ chuyển đổi pixel sang rem

Đơn vị Rem là gì và làm thế nào để bạn chuyển đổi pixel sang Rem?

Rem là tên viết tắt của Root em. Rem liên quan đến kích thước cơ bản của phần tử gốc và nó không đổi trong toàn bộ tài liệu.

Rem đơn vị thường được sử dụng trong phát triển CSS.

bạn có thể sử dụng phương trình này để chuyển đổi pixel thành Rem: Rem = pixel / kích thước cơ sở.

Ví dụ: nếu pixel trong tác phẩm của bạn là 24 và kích thước cơ sở là 16 và bạn muốn chuyển đổi px sang rem theo cách thủ công: Rem = 24/16 = 1,5.

Nhưng chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng trình chuyển đổi px sang REM trực tuyến vì nó nhanh và chính xác hơn.

Sự khác biệt giữa các đơn vị Rem và Em là gì?

Đơn vị em liên quan trực tiếp đến kích thước văn bản, trong khi Rem liên quan đến kích thước gốc.

đổi từ pixel sang rem

Bảng chuyển đổi Pixels to Rem nếu kích thước cơ sở là 16

Đây là biểu đồ cho kết quả chuyển đổi px sang rem mà các nhà phát triển thường sử dụng nếu kích thước cơ sở là 16.

Pixel Rem
1 Pixel 0.0625 rem
2 Pixel 0.125 rem
3 Pixel 0.1875 rem
4 Pixel 0.25 rem
5 Pixel 0.3125 rem
6 Pixel 0.375 rem
7 Pixel 0.4375 rem
8 Pixel 0.5 rem
9 Pixel 0.5625 rem
10 Pixel 0.625 rem
11 Pixel 0.6875 rem
12 Pixel 0.75 rem
13 Pixel 0.8125 rem
14 Pixel 0.875 rem
15 Pixel 0.9375 rem
16 Pixel 1 rem
17 Pixel 1.0625 rem
18 Pixel 1.125 rem
19 Pixel 1.1875 rem
20 Pixel 1.25 rem
21 Pixel 1.3125 rem
22 Pixel 1.375 rem
23 Pixel 1.4375 rem
24 Pixel 1.5 rem
25 Pixel 1.5625 rem