đổi từ pixel sang inch

đổi từ pixel sang inch

Đây là một công cụ chuyển đổi miễn phí mà bạn có thể sử dụng để tự động chuyển đổi pixel (px) thành inch. nhập giá trị độ phân giải (DPI hoặc PPI) và giá trị pixel (px) mà bạn muốn chuyển đổi sang inch và nhấp vào nút chuyển đổi!

Độ phân giải (DPI hoặc PPI):
Pixel (Px):

Có bao nhiêu inch trên mỗi pixel?

Nếu độ phân giải (dpi hoặc ppi) là 96, điều này có nghĩa là chúng ta có 96 điểm ảnh trên mỗi inch! Vì vậy, có 0,0104 inch trong mỗi pixel. (Nguồn)

Làm cách nào để chuyển đổi pixel thành inch?

Nếu bạn muốn chuyển đổi pixel sang inch một cách nhanh chóng và tiết kiệm thời gian để tập trung vào thiết kế hoặc công việc của mình, hãy sử dụng công cụ chuyển đổi tự động ở trên.

Nếu bạn có thời gian và muốn chuyển đổi px sang Inch theo cách thủ công, hãy sử dụng phương trình sau:

Inch = pixel/(PPI hoặc DPI)

Ví dụ: nếu bạn có 85 pixel và độ phân giải là 96, thì inch=85/96=0,88541666666667 Inch.

đổi từ pixel sang inch

Bảng chuyển đổi pixel sang inch nếu độ phân giải là 96

Đây là bảng cho kết quả chuyển đổi px sang inch nếu độ phân giải là 96

Pixel Inch
1 pixel 0.010416666666667 inch
2 pixel 0.020833333333333 inch
3 pixel 0.03125 inch
4 pixel 0.041666666666667 inch
5 pixel 0.052083333333333 inch
6 pixel 0.0625 inch
7 pixel 0.072916666666667 inch
8 pixel 0.083333333333333 inch
9 pixel 0.09375 inch
10 pixel 0.10416666666667 inch
11 pixel 0.11458333333333 inch
12 pixel 0.125 inch
13 pixel 0.13541666666667 inch
14 pixel 0.14583333333333 inch
15 pixel 0.15625 inch
16 pixel 0.16666666666667 inch
17 pixel 0.17708333333333 inch
18 pixel 0.1875 inch
19 pixel 0.19791666666667 inch
20 pixel 0.20833333333333 inch
21 pixel 0.21875 inch
22 pixel 0.22916666666667 inch
23 pixel 0.23958333333333 inch
24 pixel 0.25 inch
25 pixel 0.26041666666667 inch
120 pixel 1.25 inch
350 pixel 3.6458333333333 inch
400 pixel 4.1666666666667 inch
467 pixel 4.8645833333333 inch
480 pixel 5 inch
514 pixel 5.3541666666667 inch
600 pixel 6.25 inch
640 pixel 6.6666666666667 inch
720 pixel 7.5 inch
768 pixel 8 inch
800 pixel 8.3333333333333 inch
900 pixel 9.375 inch
1024 pixel 10.666666666667 inch
1080 pixel 11.25 inch
1200 pixel 12.5 inch
1366 pixel 14.229166666667 inch
1440 pixel 15 inch
1600 pixel 16.666666666667 inch
1920 pixel 20 inch
2000 pixel 20.833333333333 inch
2160 pixel 22.5 inch
2560 pixel 26.666666666667 inch
3000 pixel 31.25 inch
3840 pixel 40 inch
2592 pixel 27 inch
9600 pixel 100 inch
144 pixel 1.5 inch
624 pixel 6.5 inch
1046.4 pixel 10.9 inch
1238.4 pixel 12.9 inch
1497.6 pixel 15.6 inch