Pixel sa pulgada converter

Pixel sa pulgada converter

Ito ay isang libreng converter na maaari mong gamitin upang awtomatikong i convert ang mga pixel (px) sa pulgada. i-type ang halaga ng resolution (DPI o PPI) at ang pixels (px) value na gusto mong i-convert sa pulgada at mag-click sa convert button!

Resolution (DPI o PPI):
Pixels (Px):

Ilang pulgada bawat pixel?

Kung ang resolution (dpi o ppi) ay 96, nangangahulugan ito na mayroon tayong 96 pixels per inch! Kaya mayroong 0.0104 pulgada sa bawat pixel.

Paano mag-convert ng pixel sa pulgada?

Kung nais mong i convert ang pixel sa pulgada nang mabilis at makatipid ng oras upang mag concentrate sa iyong disenyo o trabaho, gamitin ang awtomatikong converter sa itaas.

Kung mayroon kang oras at nais mong i convert ang px sa pulgada nang manu mano, gamitin ang equation na ito:

pulgada = pixel / (ppi o dpi)

Halimbawa, kung mayroon kang 85 pixels at ang resolution ay 96, pagkatapos ay pulgada=85/96=0.885416666666666 pulgada.

Pixel sa pulgada converter

Pixels sa pulgada talahanayan ng conversion kung ang resolution ay 96

Ito ay isang talahanayan para sa mga resulta ng conversion px sa pulgada kung ang resolution ay 96

Pixel Pulgada
1 px 0.010416666666667 pulgada
2 px 0.020833333333333 pulgada
3 px 0.03125 pulgada
4 px 0.041666666666667 pulgada
5 px 0.052083333333333 pulgada
6 px 0.0625 pulgada
7 px 0.072916666666667 pulgada
8 px 0.083333333333333 pulgada
9 px 0.09375 pulgada
10 px 0.10416666666667 pulgada
11 px 0.11458333333333 pulgada
12 px 0.125 pulgada
13 px 0.13541666666667 pulgada
14 px 0.14583333333333 pulgada
15 px 0.15625 pulgada
16 px 0.16666666666667 pulgada
17 px 0.17708333333333 pulgada
18 px 0.1875 pulgada
19 px 0.19791666666667 pulgada
20 px 0.20833333333333 pulgada
21 px 0.21875 pulgada
22 px 0.22916666666667 pulgada
23 px 0.23958333333333 pulgada
24 px 0.25 pulgada
25 px 0.26041666666667 pulgada
120 px 1.25 pulgada
350 px 3.6458333333333 pulgada
400 px 4.1666666666667 pulgada
467 px 4.8645833333333 pulgada
480 px 5 pulgada
514 px 5.3541666666667 pulgada
600 px 6.25 pulgada
640 px 6.6666666666667 pulgada
720 px 7.5 pulgada
768 px 8 pulgada
800 px 8.3333333333333 pulgada
900 px 9.375 pulgada
1024 px 10.666666666667 pulgada
1080 px 11.25 pulgada
1200 px 12.5 pulgada
1366 px 14.229166666667 pulgada
1440 px 15 pulgada
1600 px 16.666666666667 pulgada
1920 px 20 pulgada
2000 px 20.833333333333 pulgada
2160 px 22.5 pulgada
2560 px 26.666666666667 pulgada
3000 px 31.25 pulgada
3840 px 40 pulgada
2592 px 27 pulgada
9600 px 100 pulgada
144 px 1.5 pulgada
624 px 6.5 pulgada
1046.4 px 10.9 pulgada
1238.4 px 12.9 pulgada
1497.6 px 15.6 pulgada