đổi từ pixel sang điểm

đổi từ pixel sang điểm

Đây là một công cụ chuyển đổi miễn phí và dễ sử dụng mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi pixel (px) thành điểm (pt). Nhập giá trị pixel (px) bạn muốn chuyển đổi thành điểm (pt) và nhấp vào nút Chuyển đổi!

Pixel (Px):

Đơn vị điểm là gì và làm thế nào để chuyển đổi pixel thành điểm?

Đơn vị điểm là một đơn vị đo lường và nó thường được sử dụng trong cài đặt thiết kế và kích thước phông chữ.

Chúng ta biết rằng 1 inch = 96 pixel và 1 inch = 72 điểm, vì vậy 96 pixel = 72 điểm! Và từ đó, chúng ta có phương trình này:

1 điểm = 0,75 * pixel

Nếu bạn muốn chuyển đổi px sang pt một cách nhanh chóng, hãy sử dụng trình chuyển đổi chúng tôi đã tạo cho bạn ở trên, nhưng nếu bạn muốn chuyển đổi px sang pt theo cách thủ công, hãy sử dụng phương trình này.

Ví dụ: nếu bạn muốn chuyển đổi 12 pixel thành điểm: điểm = 0,75 * 12 = 9.

đổi từ pixel sang điểm

Bảng chuyển đổi pixel sang điểm

Dưới đây là bảng để chuyển đổi pixel thành điểm thường cần thiết cho các nhà thiết kế

Pixel Điểm
1 px 0.75 pt
2 px 1.5 pt
3 px 2.25 pt
4 px 3 pt
5 px 3.75 pt
6 px 4.5 pt
7 px 5.25 pt
8 px 6 pt
9 px 6.75 pt
10 px 7.5 pt
11 px 8.25 pt
12 px 9 pt
13 px 9.75 pt
14 px 10.5 pt
15 px 11.25 pt
16 px 12 pt
17 px 12.75 pt
18 px 13.5 pt
19 px 14.25 pt
20 px 15 pt
21 px 15.75 pt
22 px 16.5 pt
23 px 17.25 pt
24 px 18 pt
25 px 18.75 pt