đổi từ inch sang pixel

đổi từ inch sang pixel

Đây là một công cụ chuyển đổi miễn phí mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi inch sang pixel (px) trực tuyến. Nhập giá trị độ phân giải (DPI hoặc PPI) và giá trị inch mà bạn muốn chuyển đổi thành pixel và nhấp vào nút chuyển đổi!

Độ phân giải (DPI hoặc PPI):
Inch:

Có bao nhiêu pixel trên mỗi inch?

Nếu độ phân giải cho thiết kế của bạn (dpi hoặc ppi) là 96, thì chúng ta có 96 pixel trên mỗi inch! (Nguồn)

Làm cách nào để chuyển đổi inch sang pixel?

Để chuyển đổi nhanh từ inch sang pixel, hãy sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến miễn phí của chúng tôi ở trên, nhập giá trị inch và công cụ chuyển đổi sẽ thực hiện chuyển đổi cho bạn.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng công thức này để chuyển đổi inch sang px:

Pixel = Inch * Độ phân giải (DPI hoặc PPI)

Ví dụ: nếu inch=16 và độ phân giải=96, thì pixel sẽ là=16*96=1536.

đổi từ inch sang pixel

Bảng chuyển đổi inch sang pixel nếu độ phân giải là 96

Đây thường là kết quả cần thiết để chuyển đổi inch sang px nếu độ phân giải là 96

Inch Pixel
1 inch 96 pixel
1.5 inch 144 pixel
2 inch 192 pixel
2.5 inch 240 pixel
3 inch 288 pixel
3.5 inch 336 pixel
4 inch 384 pixel
4.5 inch 432 pixel
5 inch 480 pixel
5.5 inch 528 pixel
6 inch 576 pixel
6.5 inch 624 pixel
7 inch 672 pixel
7.5 inch 720 pixel
8 inch 768 pixel
8.5 inch 816 pixel
9 inch 864 pixel
9.5 inch 912 pixel
10 inch 960 pixel
10.5 inch 1008 pixel
11 inch 1056 pixel
11.5 inch 1104 pixel
12 inch 1152 pixel
12.5 inch 1200 pixel
15 inch 1440 pixel
17 inch 1632 pixel
13 inch 1248 pixel
19 inch 1824 pixel
27 inch 2592 pixel
100 inch 9600 pixel
10.9 inch 1046.4 pixel
12.9 inch 1238.4 pixel
15.6 inch 1497.6 pixel