đổi từ cm sang pixel

đổi từ cm sang pixel

Đây là một công cụ chuyển đổi miễn phí và rất hiệu quả mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi từ centimet (cm) sang pixel (px) một cách chuyên nghiệp. chỉ cần nhập giá trị độ phân giải (DPI hoặc PPI) và giá trị cm mà bạn muốn chuyển đổi thành pixel (px) và nhấn nút chuyển đổi!

Độ phân giải (DPI hoặc PPI):
Centimet (cm):

Làm thế nào để tính toán có bao nhiêu pixel trong một cm?

Nó đơn giản! Chúng ta biết rằng 1 inch = 2,54 cm (Nguồn), vì vậy nếu độ phân giải hoặc chất lượng của hình ảnh (điểm trên inch DPI hoặc pixel trên inch PPI) bằng 96, điều này có nghĩa là chúng ta có 96 pixel trên inch trong hình ảnh của mình! Vì thế:

1 inch = 2,54 cm và độ phân giải = 96 pixel / inch = 96 pixel / 2,54 cm, do đó 1 cm = 96 pixel / 2,54 = 37,795275590551 pixel.

từ phần trước, chúng tôi kết luận rằng công thức từ centimet đến pixel là: pixel = cm * (dpi hoặc ppi / 2,54), sử dụng phương trình này, chúng tôi có thể tính toán bao nhiêu pixel theo centimet.

video hướng dẫn: cách sử dụng công cụ chuyển đổi từ centimet sang pixel

Bảng chuyển đổi từ cm sang pixel cho độ phân giải 96 dpi

Đây là biểu đồ chuyển đổi từ centimet sang pixel ở độ phân giải 96 dpi

Centimet Pixel
1 cm 37.795275590551 px
1.5 cm 56.692913385827 px
2 cm 75.590551181102 px
2.5 cm 94.488188976378 px
3 cm 113.38582677165 px
3.5 cm 132.28346456693 px
3.6 cm 136.06299212598 px
4 cm 151.1811023622 px
4.5 cm 170.07874015748 px
5 cm 188.97637795276 px
5.5 cm 207.87401574803 px
6 cm 226.77165354331 px
7 cm 264.56692913386 px
7.5 cm 283.46456692913 px
8 cm 302.36220472441 px
8.5 cm 321.25984251969 px
9 cm 340.15748031496 px
9.5 cm 359.05511811024 px
10 cm 377.95275590551 px
11 cm 415.74803149606 px
12 cm 453.54330708661 px
13 cm 491.33858267717 px
14 cm 529.13385826772 px
15 cm 566.92913385827 px
16 cm 604.72440944882 px
17 cm 642.51968503937 px
18 cm 680.31496062992 px
19 cm 718.11023622047 px
20 cm 755.90551181102 px
21 cm 793.70078740157 px
22 cm 831.49606299213 px
23 cm 869.29133858268 px
24 cm 907.08661417323 px
25 cm 944.88188976378 px
25.4 cm 960 px
30 cm 1133.8582677165 px
33.87 cm 1280.125984252 px
40 cm 1511.811023622 px
50 cm 1889.7637795276 px

Công thức chuyển đổi cm sang pixel là gì?

Để chuyển đổi cm sang px theo cách thủ công, bạn cần phương trình sau

Pixel = Centimet * (DPI hoặc PPI / 2,54)

bạn nên biết rằng dpi hoặc ppi là mật độ hoặc pixel trên inch. trong web giá trị dpi hoặc ppi là 96. nhưng nếu bạn sử dụng bộ chuyển đổi để in, bạn phải thay đổi giá trị dpi hoặc ppi thành giá trị khác tùy theo máy in bạn sử dụng.