centimetri u piksele pretvarač

centimetri u piksele pretvarač

Ovo je besplatan i vrlo efikasan pretvarač koji možete koristiti za profesionalno pretvaranje centimetra (cm) u piksele (px). jednostavno upišite vrijednost rezolucije (DPI ili PPI) i vrijednost centimetra (cm) koju želite pretvoriti u piksele (px) i kliknite na dugme za pretvaranje!

Rezolucija (DPI ili PPI):
Centimetar (cm):

Kako izračunati koliko je piksela u centimetru?

To je jednostavno! znamo da je 1 inč = 2,54 cm (Izvor), pa ako je rezolucija ili kvalitet slike (tačke po inču DPI ili piksela po inču PPI) jednak 96, to znači da imamo 96 piksela po inču na našoj slici! dakle:

1 inč = 2,54 centimetra, a rezolucija = 96 piksela/inč = 96 piksela/2,54 centimetra, dakle 1 centimetar = 96 piksela/2,54 = 37,795275590551 piksela.

iz prethodnog, zaključujemo da je formula centimetar za piksel: piksel = centimetar * ( dpi ili ppi / 2,54 ), koristeći ovu jednačinu možemo izračunati koliko je piksela u centimetrima.

Tablica konverzije centimetara u piksele pri rezoluciji od 96 dpi

Ovo je grafikon za konverziju centimetra u piksele pri rezoluciji od 96 dpi

Centimetar Pikseli
1 cm 37.795275590551 px
1.5 cm 56.692913385827 px
2 cm 75.590551181102 px
2.5 cm 94.488188976378 px
3 cm 113.38582677165 px
3.5 cm 132.28346456693 px
3.6 cm 136.06299212598 px
4 cm 151.1811023622 px
4.5 cm 170.07874015748 px
5 cm 188.97637795276 px
5.5 cm 207.87401574803 px
6 cm 226.77165354331 px
7 cm 264.56692913386 px
7.5 cm 283.46456692913 px
8 cm 302.36220472441 px
8.5 cm 321.25984251969 px
9 cm 340.15748031496 px
9.5 cm 359.05511811024 px
10 cm 377.95275590551 px
11 cm 415.74803149606 px
12 cm 453.54330708661 px
13 cm 491.33858267717 px
14 cm 529.13385826772 px
15 cm 566.92913385827 px
16 cm 604.72440944882 px
17 cm 642.51968503937 px
18 cm 680.31496062992 px
19 cm 718.11023622047 px
20 cm 755.90551181102 px
21 cm 793.70078740157 px
22 cm 831.49606299213 px
23 cm 869.29133858268 px
24 cm 907.08661417323 px
25 cm 944.88188976378 px
25.4 cm 960 px
30 cm 1133.8582677165 px
33.87 cm 1280.125984252 px
40 cm 1511.811023622 px
50 cm 1889.7637795276 px

centimetri u piksele pretvarač

Koja je formula za konverziju centimetara u piksele?

Za ručno pretvaranje cm u px potrebna vam je sljedeća jednadžba

Piksel = centimetar * (DPI ili PPI / 2,54)

trebali biste znati da je dpi ili ppi gustina ili piksela po inču. u webu vrijednost dpi ili ppi je 96. ali ako koristite konverter za ispis, morate promijeniti dpi ili ppi vrijednost u nešto drugo u skladu s štampačem koji koristite.