đổi từ pixel sang vw

đổi từ pixel sang vw

Đây là một công cụ chuyển đổi miễn phí, dễ sử dụng mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi pixel (px) sang đơn vị chiều rộng khung nhìn (vw). Nhập giá trị chiều rộng khung nhìn và giá trị kích thước pixel (px) mà bạn muốn chuyển đổi thành VW và nhấp vào nút Chuyển đổi!

Chiều rộng khung nhìn:
Pixel (Px):

Chuyển đổi như thế nào pixel (px) sang vw?

Bạn có thể chuyển đổi px sang vw một cách dễ dàng bằng cách sử dụng công cụ chuyển đổi chúng tôi đã thực hiện cho bạn ở trên hoặc bạn có thể sử dụng công thức sau:

Đơn vị chiều rộng cổng xem (vw) = 100 * (Kích thước đơn vị pixel / Chiều rộng cổng xem)

Ví dụ: để chuyển đổi 120 pixel sang vw nếu chiều rộng khung nhìn là 1000:

vw =100 * (120/1000)

Pixel (px) sang bảng chuyển đổi vw nếu chiều rộng khung nhìn là 1920

Đây là biểu đồ cho kết quả chuyển đổi px sang vw nếu chiều rộng khung nhìn là 1920

Pixel VW
10 px 0.52083333333333 vw
20 px 1.0416666666667 vw
30 px 1.5625 vw
40 px 2.0833333333333 vw
50 px 2.6041666666667 vw
60 px 3.125 vw
70 px 3.6458333333333 vw
80 px 4.1666666666667 vw
90 px 4.6875 vw
100 px 5.2083333333333 vw
110 px 5.7291666666667 vw
120 px 6.25 vw
130 px 6.7708333333333 vw
140 px 7.2916666666667 vw
150 px 7.8125 vw
160 px 8.3333333333333 vw
170 px 8.8541666666667 vw
180 px 9.375 vw
190 px 9.8958333333333 vw
200 px 10.416666666667 vw
210 px 10.9375 vw
220 px 11.458333333333 vw
230 px 11.979166666667 vw
240 px 12.5 vw
250 px 13.020833333333 vw