đổi từ em sang pixel

đổi từ em sang pixel

Công cụ chuyển đổi em sang pixel là một công cụ chuyển đổi miễn phí và chuyên nghiệp mà bạn có thể sử dụng để chuyển đổi em sang pixel (px). Chuyển đổi em sang px trực tuyến và tiết kiệm thời gian!

Giá trị cơ bản:
Em:

Làm thế nào để sử dụng công cụ chuyển đổi em sang px?

Đầu tiên, nhập giá trị cơ sở (Kích thước văn bản)

Thứ hai, nhập giá trị em

Thứ ba, nhấp vào nút chuyển đổi

Video hướng dẫn: Cách sử dụng công cụ chuyển đổi em sang pixel

Chuyển đổi như thế nào em sang pixel?

Có hai phương pháp để chuyển đổi em thành pixel, trực tuyến và sử dụng công thức chuyển đổi.

Trực tuyến, sử dụng trình chuyển đổi ở trên để chuyển đổi em thành px.

Sử dụng công thức, bạn có thể sử dụng phương trình em đến pixel sau để chuyển đổi em thành px:

Pixel (px) = em * kích thước văn bản (giá trị cơ sở)

Cách tốt nhất để chuyển đổi em sang px là sử dụng công cụ chuyển đổi trực tuyến ở trên.

đổi từ em sang pixel

Bảng chuyển đổi Em sang pixel nếu kích thước văn bản (giá trị cơ sở) là 16

Đây là biểu đồ để chuyển đổi em sang px nếu kích thước văn bản là 16, thường được các nhà thiết kế và nhà phát triển sử dụng trong các tác phẩm của họ.

Em Pixel
0.0625 em 1 px
0.1 em 1.6 px
0.125 em 2 px
0.1875 em 3 px
0.2 em 3.2 px
0.25 em 4 px
0.3 em 4.8 px
0.3125 em 5 px
0.375 em 6 px
0.4 em 6.4 px
0.4375 em 7 px
0.5 em 8 px
0.5625 em 9 px
0.625 em 10 px
0.6875 em 11 px
0.7 em 11.2 px
0.75 em 12 px
0.8 em 12.8 px
0.8125 em 13 px
0.875 em 14 px
0.9 em 14.4 px
0.9375 em 15 px
1 em 16 px
1.0625 em 17 px
1.1 em 17.6 px
1.125 em 18 px
1.1875 em 19 px
1.2 em 19.2 px
1.25 em 20 px
1.3125 em 21 px
1.375 em 22 px
1.4375 em 23 px
1.5 em 24 px
1.5625 em 25 px
1.75 em 28 px
1.8 em 28.8 px
2 em 32 px
2.25 em 36 px
2.5 em 40 px
3 em 48 px
3.5 em 56 px
4 em 64 px
4.5 em 72 px
5 em 80 px
5.5 em 88 px
6 em 96 px
6.25 em 100 px
6.5 em 104 px
7 em 112 px
7.5 em 120 px
8 em 128 px
8.5 em 136 px
9 em 144 px
9.375 em 150 px
9.5 em 152 px
10 em 160 px
10.5 em 168 px
11 em 176 px
11.5 em 184 px
12 em 192 px
12.5 em 200 px
18.75 em 300 px
25 em 400 px
37.5 em 600 px
50 em 800 px
64 em 1024 px
75 em 1200 px