ตัวแปลงเซนติเมตรเป็นพิกเซล

ตัวแปลงเซนติเมตรเป็นพิกเซล

นี่คือตัวแปลงที่ฟรีและมีประสิทธิภาพมาก ซึ่งคุณสามารถใช้แปลงเซนติเมตร (cm) เป็นพิกเซล (px) ได้อย่างมืออาชีพ เพียงพิมพ์ค่าความละเอียด (DPI หรือ PPI) และค่าเซนติเมตร (cm) ที่คุณต้องการแปลงเป็นพิกเซล (px) แล้วคลิกปุ่มแปลง!

ความละเอียด (DPI หรือ PPI):
เซนติเมตร (cm):

จะคำนวณจำนวนพิกเซลที่มีหน่วยเซนติเมตรได้อย่างไร?

มันง่าย! เรารู้ว่า 1 นิ้ว=2.54 ซม. (แหล่งที่มา) ดังนั้นหากความละเอียดหรือคุณภาพของภาพ (จุดต่อนิ้ว DPI หรือพิกเซลต่อนิ้ว PPI) เท่ากับ 96 แสดงว่าเรามี 96 พิกเซลต่อนิ้วในภาพ ดังนั้น:

1 นิ้ว = 2.54 เซนติเมตร และความละเอียด = 96 พิกเซล/นิ้ว = 96 พิกเซล/2.54 เซนติเมตร ดังนั้น 1 เซนติเมตร = 96 พิกเซล/2.54 = 37.795275590551 พิกเซล

จากก่อนหน้านี้ เราสรุปได้ว่าสูตรเซนติเมตรถึงพิกเซลคือ: pixel = centimeter * ( dpi หรือ ppi / 2.54 ) โดยใช้สมการนี้ เราสามารถคำนวณจำนวนพิกเซลที่มีหน่วยเป็นเซนติเมตร

วิดีโอสอน: วิธีใช้ตัวแปลงเซนติเมตรเป็นพิกเซล

ตารางการแปลงหน่วยเซนติเมตรเป็นพิกเซลที่ความละเอียด 96 dpi

นี่คือแผนภูมิสำหรับการแปลงเซนติเมตรเป็นพิกเซลที่ความละเอียด 96 dpi

เซนติเมตร พิกเซล
1 cm 37.795275590551 px
1.5 cm 56.692913385827 px
2 cm 75.590551181102 px
2.5 cm 94.488188976378 px
3 cm 113.38582677165 px
3.5 cm 132.28346456693 px
3.6 cm 136.06299212598 px
4 cm 151.1811023622 px
4.5 cm 170.07874015748 px
5 cm 188.97637795276 px
5.5 cm 207.87401574803 px
6 cm 226.77165354331 px
7 cm 264.56692913386 px
7.5 cm 283.46456692913 px
8 cm 302.36220472441 px
8.5 cm 321.25984251969 px
9 cm 340.15748031496 px
9.5 cm 359.05511811024 px
10 cm 377.95275590551 px
11 cm 415.74803149606 px
12 cm 453.54330708661 px
13 cm 491.33858267717 px
14 cm 529.13385826772 px
15 cm 566.92913385827 px
16 cm 604.72440944882 px
17 cm 642.51968503937 px
18 cm 680.31496062992 px
19 cm 718.11023622047 px
20 cm 755.90551181102 px
21 cm 793.70078740157 px
22 cm 831.49606299213 px
23 cm 869.29133858268 px
24 cm 907.08661417323 px
25 cm 944.88188976378 px
25.4 cm 960 px
30 cm 1133.8582677165 px
33.87 cm 1280.125984252 px
40 cm 1511.811023622 px
50 cm 1889.7637795276 px

สูตรการแปลง cm เป็นพิกเซลคืออะไร?

ในการแปลง cm เป็น px ด้วยตนเองคุณต้องมีสมการต่อไปนี้

พิกเซล = เซนติเมตร * ( DPI หรือ PPI / 2.54)

คุณควรรู้ว่า dpi หรือ ppi คือความหนาแน่นหรือพิกเซลต่อนิ้ว ในค่า web dpi หรือ ppi เท่ากับ 96 แต่ถ้าคุณใช้ตัวแปลงสำหรับการพิมพ์ คุณต้องเปลี่ยนค่า dpi หรือ ppi เป็นอย่างอื่นตามเครื่องพิมพ์ที่คุณใช้