ตัวแปลงพิกเซลเป็นมิลลิเมตร

ตัวแปลงพิกเซลเป็นมิลลิเมตร

นี่คือตัวแปลงอัจฉริยะฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อแปลงพิกเซล (px) เป็นมิลลิเมตรทางออนไลน์ พิมพ์ค่าความละเอียด (DPI หรือ PPI) และค่าพิกเซล (px) ที่คุณต้องการแปลงเป็น mm จากนั้นคลิกปุ่มแปลง นั่นคือทั้งหมด!

ความละเอียด (DPI หรือ PPI):
พิกเซล (Px):

วิธีการแปลงพิกเซลเป็นมิลลิเมตร?

หากความละเอียด (dpi หรือ ppi) คือ 96 หมายความว่าเรามี 96 พิกเซลสําหรับแต่ละนิ้ว! และเรารู้ว่า 1 นิ้ว = 25.4 มม. (แหล่งที่มา) จากนั้น 1 พิกเซล = (25.4 / 96) มิลลิเมตร!

ตามนี้สูตรสําหรับการแปลง px เป็น mm จะเป็น:

มิลลิเมตร = พิกเซล * ( 25.4 / PPI )

ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการแปลง 18 px เป็น mm และความละเอียดคือ 96 คําตอบจะเป็นมิลลิเมตร = 18*(25.4/96) = 4.7625 mm.

ตารางการแปลงพิกเซลเป็นมิลลิเมตร

นี่คือรายการผลลัพธ์ที่พบบ่อยที่สุดสําหรับการแปลง px เป็น mm หากความละเอียดคือ 96

พิกเซล มิลลิเมตร
1 พิกเซล 0.26458333333333 มิลลิเมตร
2 พิกเซล 0.52916666666667 มิลลิเมตร
3 พิกเซล 0.79375 มิลลิเมตร
4 พิกเซล 1.0583333333333 มิลลิเมตร
5 พิกเซล 1.3229166666667 มิลลิเมตร
6 พิกเซล 1.5875 มิลลิเมตร
7 พิกเซล 1.8520833333333 มิลลิเมตร
8 พิกเซล 2.1166666666667 มิลลิเมตร
9 พิกเซล 2.38125 มิลลิเมตร
10 พิกเซล 2.6458333333333 มิลลิเมตร
11 พิกเซล 2.9104166666667 มิลลิเมตร
12 พิกเซล 3.175 มิลลิเมตร
13 พิกเซล 3.4395833333333 มิลลิเมตร
14 พิกเซล 3.7041666666667 มิลลิเมตร
15 พิกเซล 3.96875 มิลลิเมตร
16 พิกเซล 4.2333333333333 มิลลิเมตร
17 พิกเซล 4.4979166666667 มิลลิเมตร
18 พิกเซล 4.7625 มิลลิเมตร
19 พิกเซล 5.0270833333333 มิลลิเมตร
20 พิกเซล 5.2916666666667 มิลลิเมตร
21 พิกเซล 5.55625 มิลลิเมตร
22 พิกเซล 5.8208333333333 มิลลิเมตร
23 พิกเซล 6.0854166666667 มิลลิเมตร
24 พิกเซล 6.35 มิลลิเมตร
25 พิกเซล 6.6145833333333 มิลลิเมตร
400 พิกเซล 105.83333333333 มิลลิเมตร
514 พิกเซล 135.99583333333 มิลลิเมตร
600 พิกเซล 158.75 มิลลิเมตร
1200 พิกเซล 317.5 มิลลิเมตร