ตัวแปลงพิกเซลเป็นนิ้ว

ตัวแปลงพิกเซลเป็นนิ้ว

นี่คือตัวแปลงฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อแปลงพิกเซล (px) เป็นนิ้วโดยอัตโนมัติ พิมพ์ค่าความละเอียด (DPI หรือ PPI) และค่าพิกเซล (px) ที่คุณต้องการแปลงเป็นนิ้วและคลิกที่ปุ่มแปลง!

ความละเอียด (DPI หรือ PPI):
พิกเซล (Px):

กี่นิ้วต่อพิกเซล?

หากความละเอียด (dpi หรือ ppi) คือ 96 นั่นหมายความว่าเรามี 96 พิกเซลต่อนิ้ว! ดังนั้นจึงมี 0.0104 นิ้วในแต่ละพิกเซล (ที่มา)

วิธีการแปลงพิกเซลเป็นนิ้ว?

หากคุณต้องการแปลงพิกเซลเป็นนิ้วอย่างรวดเร็วและประหยัดเวลาในการจดจ่อกับการออกแบบหรืองานของคุณให้ใช้ตัวแปลงอัตโนมัติด้านบน

หากคุณมีเวลาและต้องการแปลง px เป็นนิ้วด้วยตนเอง ให้ใช้สมการนี้:

นิ้ว = พิกเซล/(PPI หรือ DPI)

ตัวอย่างเช่น หากคุณมี 85 พิกเซลและความละเอียดคือ 96 นิ้ว = 85/96 = 0.885416666666667 นิ้ว

ตัวแปลงพิกเซลเป็นนิ้ว

ตารางการแปลงพิกเซลเป็นนิ้วถ้าความละเอียดคือ 96

นี่คือตารางสําหรับผลลัพธ์ของการแปลง px เป็นนิ้วถ้าความละเอียดคือ 96

พิกเซล นิ้ว
1 px 0.010416666666667 นิ้ว
2 px 0.020833333333333 นิ้ว
3 px 0.03125 นิ้ว
4 px 0.041666666666667 นิ้ว
5 px 0.052083333333333 นิ้ว
6 px 0.0625 นิ้ว
7 px 0.072916666666667 นิ้ว
8 px 0.083333333333333 นิ้ว
9 px 0.09375 นิ้ว
10 px 0.10416666666667 นิ้ว
11 px 0.11458333333333 นิ้ว
12 px 0.125 นิ้ว
13 px 0.13541666666667 นิ้ว
14 px 0.14583333333333 นิ้ว
15 px 0.15625 นิ้ว
16 px 0.16666666666667 นิ้ว
17 px 0.17708333333333 นิ้ว
18 px 0.1875 นิ้ว
19 px 0.19791666666667 นิ้ว
20 px 0.20833333333333 นิ้ว
21 px 0.21875 นิ้ว
22 px 0.22916666666667 นิ้ว
23 px 0.23958333333333 นิ้ว
24 px 0.25 นิ้ว
25 px 0.26041666666667 นิ้ว
120 px 1.25 นิ้ว
350 px 3.6458333333333 นิ้ว
400 px 4.1666666666667 นิ้ว
467 px 4.8645833333333 นิ้ว
480 px 5 นิ้ว
514 px 5.3541666666667 นิ้ว
600 px 6.25 นิ้ว
640 px 6.6666666666667 นิ้ว
720 px 7.5 นิ้ว
768 px 8 นิ้ว
800 px 8.3333333333333 นิ้ว
900 px 9.375 นิ้ว
1024 px 10.666666666667 นิ้ว
1080 px 11.25 นิ้ว
1200 px 12.5 นิ้ว
1366 px 14.229166666667 นิ้ว
1440 px 15 นิ้ว
1600 px 16.666666666667 นิ้ว
1920 px 20 นิ้ว
2000 px 20.833333333333 นิ้ว
2160 px 22.5 นิ้ว
2560 px 26.666666666667 นิ้ว
3000 px 31.25 นิ้ว
3840 px 40 นิ้ว
2592 px 27 นิ้ว
9600 px 100 นิ้ว
144 px 1.5 นิ้ว
624 px 6.5 นิ้ว
1046.4 px 10.9 นิ้ว
1238.4 px 12.9 นิ้ว
1497.6 px 15.6 นิ้ว