ตัวแปลงนิ้วเป็นพิกเซล

ตัวแปลงนิ้วเป็นพิกเซล

นี่คือตัวแปลงฟรีที่คุณสามารถใช้เพื่อแปลงนิ้วเป็นพิกเซล (px) ทางออนไลน์ พิมพ์ค่าความละเอียด (DPI หรือ PPI) และค่านิ้วที่คุณต้องการแปลงเป็นพิกเซลแล้วคลิกที่ปุ่มแปลง!

ความละเอียด (DPI หรือ PPI):
นิ้ว:

กี่พิกเซลต่อนิ้ว?

หากความละเอียดสําหรับการออกแบบของคุณ (dpi หรือ ppi) คือ 96 แสดงว่าเรามี 96 พิกเซลในแต่ละนิ้ว! (ที่มา)

วิธีการแปลงนิ้วเป็นพิกเซล?

สําหรับการแปลงนิ้วเป็นพิกเซลอย่างรวดเร็วให้ใช้ตัวแปลงออนไลน์ฟรีของเราด้านบนพิมพ์ค่านิ้วแล้วตัวแปลงจะทําการแปลงให้คุณ

นอกจากนี้คุณสามารถใช้สูตรนี้เพื่อแปลงนิ้วเป็น px:

พิกเซล = นิ้ว * ความละเอียด (DPI หรือ PPI)

ตัวอย่างเช่น ถ้านิ้ว =16 และความละเอียด =96 พิกเซลจะเป็น =16*96=1536

ตัวแปลงนิ้วเป็นพิกเซล

ตารางการแปลงนิ้วเป็นพิกเซลถ้าความละเอียดคือ 96

นี้มักจะเป็นผลลัพธ์ที่จําเป็นสําหรับการแปลงนิ้วเพื่อ px ถ้าความละเอียดเป็น 96

นิ้ว พิกเซล
1 นิ้ว 96 px
1.5 นิ้ว 144 px
2 นิ้ว 192 px
2.5 นิ้ว 240 px
3 นิ้ว 288 px
3.5 นิ้ว 336 px
4 นิ้ว 384 px
4.5 นิ้ว 432 px
5 นิ้ว 480 px
5.5 นิ้ว 528 px
6 นิ้ว 576 px
6.5 นิ้ว 624 px
7 นิ้ว 672 px
7.5 นิ้ว 720 px
8 นิ้ว 768 px
8.5 นิ้ว 816 px
9 นิ้ว 864 px
9.5 นิ้ว 912 px
10 นิ้ว 960 px
10.5 นิ้ว 1008 px
11 นิ้ว 1056 px
11.5 นิ้ว 1104 px
12 นิ้ว 1152 px
12.5 นิ้ว 1200 px
15 นิ้ว 1440 px
17 นิ้ว 1632 px
13 นิ้ว 1248 px
19 นิ้ว 1824 px
27 นิ้ว 2592 px
100 นิ้ว 9600 px
10.9 นิ้ว 1046.4 px
12.9 นิ้ว 1238.4 px
15.6 นิ้ว 1497.6 px