Vw til piksler omformer

Vw til piksler omformer

Dette er en gratis, perfekt og online omformer som du kan bruke til å konvertere visningsportbreddeenheten (vw) til piksler (px). Sett inn verdien for visningsportbredde og vw-verdien (vw) du vil konvertere til px, og klikk på knappen konvertere!

Bredde på visningsporten:
vw:

Hvordan konvertere vw til piksler (px)?

Du kan konvertere vw til piksler (px) raskt ved hjelp av omformer ovenfor, som lar deg konvertere vw til px online automatisk, eller du kan bruke følgende ligning for å gjøre konverteringen manuelt:

Piksel (px) = (Viewport breddeenhet (vw) * Viewport bredde) / 100

Hvis for eksempel vw-verdien er 6,25 og visningsportbredden er 1920, bruker du konverteringsligningen, piksel = (6,25 * 1920) / 100 = 120.

Vw til piksler (px) konverteringstabell hvis visningsportbredden er 1920

Dette er et diagram for vw til px konvertering resultater hvis viewport bredden er 1920

VW Piksel
1 vw 19.2 px
2 vw 38.4 px
3 vw 57.6 px
4 vw 76.8 px
5 vw 96 px
6 vw 115.2 px
7 vw 134.4 px
8 vw 153.6 px
9 vw 172.8 px
10 vw 192 px
11 vw 211.2 px
12 vw 230.4 px
13 vw 249.6 px
14 vw 268.8 px
15 vw 288 px
16 vw 307.2 px
17 vw 326.4 px
18 vw 345.6 px
19 vw 364.8 px
20 vw 384 px
21 vw 403.2 px
22 vw 422.4 px
23 vw 441.6 px
24 vw 460.8 px
25 vw 480 px