Конвертор од пиксели во инчи

Конвертор од пиксели во инчи

Ова е бесплатен конвертор што можете да го користите за автоматски да конвертирате пиксели (px) во инчи. напишете ја вредноста на резолуцијата (DPI или PPI) и вредноста на пикселите (px) што сакате да ги претворите во инчи и кликнете на копчето за конвертирање!

Резолуција (DPI или PPI):
Пиксели (Px):

Колку инчи по пиксел?

Ако резолуцијата (dpi или ppi) е 96, тоа значи дека имаме 96 пиксели по инч! Значи има 0,0104 инчи во секој пиксел. (Извор)

Како да конвертирате пиксели во инчи?

Ако сакате брзо да конвертирате пиксели во инчи и да заштедите време за да се концентрирате на вашиот дизајн или работа, користете го автоматскиот конвертор погоре.

Ако имате време и сакате рачно да конвертирате px во инчи, користете ја оваа равенка:

Инч = пиксел/(PPI или DPI)

На пример, ако имате 85 пиксели и резолуцијата е 96, тогаш инч=85/96=0,88541666666667 инчи.

Конвертор од пиксели во инчи

Табела за конверзија од пиксели во инчи ако резолуцијата е 96

Ова е табела за резултатите од конверзија на px во инчи ако резолуцијата е 96

Пиксел Инчи
1 px 0.010416666666667 Инчи
2 px 0.020833333333333 Инчи
3 px 0.03125 Инчи
4 px 0.041666666666667 Инчи
5 px 0.052083333333333 Инчи
6 px 0.0625 Инчи
7 px 0.072916666666667 Инчи
8 px 0.083333333333333 Инчи
9 px 0.09375 Инчи
10 px 0.10416666666667 Инчи
11 px 0.11458333333333 Инчи
12 px 0.125 Инчи
13 px 0.13541666666667 Инчи
14 px 0.14583333333333 Инчи
15 px 0.15625 Инчи
16 px 0.16666666666667 Инчи
17 px 0.17708333333333 Инчи
18 px 0.1875 Инчи
19 px 0.19791666666667 Инчи
20 px 0.20833333333333 Инчи
21 px 0.21875 Инчи
22 px 0.22916666666667 Инчи
23 px 0.23958333333333 Инчи
24 px 0.25 Инчи
25 px 0.26041666666667 Инчи
120 px 1.25 Инчи
350 px 3.6458333333333 Инчи
400 px 4.1666666666667 Инчи
467 px 4.8645833333333 Инчи
480 px 5 Инчи
514 px 5.3541666666667 Инчи
600 px 6.25 Инчи
640 px 6.6666666666667 Инчи
720 px 7.5 Инчи
768 px 8 Инчи
800 px 8.3333333333333 Инчи
900 px 9.375 Инчи
1024 px 10.666666666667 Инчи
1080 px 11.25 Инчи
1200 px 12.5 Инчи
1366 px 14.229166666667 Инчи
1440 px 15 Инчи
1600 px 16.666666666667 Инчи
1920 px 20 Инчи
2000 px 20.833333333333 Инчи
2160 px 22.5 Инчи
2560 px 26.666666666667 Инчи
3000 px 31.25 Инчи
3840 px 40 Инчи
2592 px 27 Инчи
9600 px 100 Инчи
144 px 1.5 Инчи
624 px 6.5 Инчи
1046.4 px 10.9 Инчи
1238.4 px 12.9 Инчи
1497.6 px 15.6 Инчи