مبدل پیکسل به نقطه

مبدل پیکسل به نقطه

این یک مبدل رایگان و اسان برای استفاده است که می توانید برای تبدیل پیکسل ها (px) به نقطه (pt) استفاده کنید. نوع پیکسل (px) مقدار شما می خواهید برای تبدیل به نقطه (pt) و کلیک بر روی دکمه تبدیل!

پیکسل (Px):

واحد نقطه ای چیست و چگونه پیکسل را به نقطه تبدیل کنیم؟

نقاط یک واحد اندازه گیری هستند و معمولا در تنظیمات طراحی و اندازه فونت استفاده می شود.

ما می دانیم که 1 اینچ = 96 پیکسل و 1 اینچ = 72 نقطه، بنابراین 96 پیکسل = 72 نقطه! و از ان، ما این معادله را داریم:

1 نقطه = 0.75 * پیکسل

اگر می خواهید px را به سرعت به pt تبدیل کنید، از مبدلی که در بالا برای شما ساخته ایم استفاده کنید، اما اگر می خواهید px را به pt تبدیل کنید، به صورت دستی از این معادله استفاده کنید.

به عنوان مثال، اگر می خواهید 12 پیکسل را به نقطه تبدیل کنید: نقطه = 0.75 * 12 = 9.

مبدل پیکسل به نقطه

جدول تبدیل پیکسل به نقطه

در زیر یک جدول برای پیکسل به نقطه تبدیل معمولا توسط طراحان مورد نیاز است

پیکسل نقطه
1 پیکسل 0.75 نقطه
2 پیکسل 1.5 نقطه
3 پیکسل 2.25 نقطه
4 پیکسل 3 نقطه
5 پیکسل 3.75 نقطه
6 پیکسل 4.5 نقطه
7 پیکسل 5.25 نقطه
8 پیکسل 6 نقطه
9 پیکسل 6.75 نقطه
10 پیکسل 7.5 نقطه
11 پیکسل 8.25 نقطه
12 پیکسل 9 نقطه
13 پیکسل 9.75 نقطه
14 پیکسل 10.5 نقطه
15 پیکسل 11.25 نقطه
16 پیکسل 12 نقطه
17 پیکسل 12.75 نقطه
18 پیکسل 13.5 نقطه
19 پیکسل 14.25 نقطه
20 پیکسل 15 نقطه
21 پیکسل 15.75 نقطه
22 پیکسل 16.5 نقطه
23 پیکسل 17.25 نقطه
24 پیکسل 18 نقطه
25 پیکسل 18.75 نقطه