مبدل پیکسل به میلیمتر

مبدل پیکسل به میلیمتر

این یک مبدل هوشمند رایگان است که می توانید از ان برای تبدیل پیکسل ها (px) به میلی متر انلاین استفاده کنید. مقدار وضوح (DPI یا PPI) و مقدار پیکسل (px) را که می خواهید به میلی متر تبدیل کنید تایپ کنید و سپس روی دکمه تبدیل کلیک کنید، همین!

وضوح (DPI یا PPI):
پیکسل (Px):

چگونه پیکسل ها را به mm تبدیل کنیم؟

اگر رزولوشن (dpi یا ppi) 96 باشد، این بدان معنی است که ما 96 پیکسل برای هر اینچ داریم!، همچنین می دانیم که 1 اینچ = 25.4 میلی متر (منبع)، سپس 1 پیکسل = (25.4 / 96) میلی متر!

با توجه به این، فرمول برای تبدیل px به mm خواهد بود:

میلیمتر = پیکسل * ( 25.4 / PPI )

به عنوان مثال، اگر شما نیاز به تبدیل 18 پیکسل به میلی متر داشته باشید و رزولوشن 96 باشد، پاسخ میلی متر = 18 * (25.4 / 96) = 4.7625 میلی متر خواهد بود.

جدول تبدیل پیکسل به میلیمتر

این یک لیست از رایج ترین نتایج برای تبدیل px به mm در رزولوشن 96 است

پیکسل میلیمتر
1 پیکسل 0.26458333333333 میلیمتر
2 پیکسل 0.52916666666667 میلیمتر
3 پیکسل 0.79375 میلیمتر
4 پیکسل 1.0583333333333 میلیمتر
5 پیکسل 1.3229166666667 میلیمتر
6 پیکسل 1.5875 میلیمتر
7 پیکسل 1.8520833333333 میلیمتر
8 پیکسل 2.1166666666667 میلیمتر
9 پیکسل 2.38125 میلیمتر
10 پیکسل 2.6458333333333 میلیمتر
11 پیکسل 2.9104166666667 میلیمتر
12 پیکسل 3.175 میلیمتر
13 پیکسل 3.4395833333333 میلیمتر
14 پیکسل 3.7041666666667 میلیمتر
15 پیکسل 3.96875 میلیمتر
16 پیکسل 4.2333333333333 میلیمتر
17 پیکسل 4.4979166666667 میلیمتر
18 پیکسل 4.7625 میلیمتر
19 پیکسل 5.0270833333333 میلیمتر
20 پیکسل 5.2916666666667 میلیمتر
21 پیکسل 5.55625 میلیمتر
22 پیکسل 5.8208333333333 میلیمتر
23 پیکسل 6.0854166666667 میلیمتر
24 پیکسل 6.35 میلیمتر
25 پیکسل 6.6145833333333 میلیمتر
400 پیکسل 105.83333333333 میلیمتر
514 پیکسل 135.99583333333 میلیمتر
600 پیکسل 158.75 میلیمتر
1200 پیکسل 317.5 میلیمتر