مبدل سانتی متر به پیکسل

مبدل سانتی متر به پیکسل

این مبدل رایگان و بسیار کارآمد است که شما می توانید به طور حرفه ای تبدیل سانتی متر (cm) به پیکسل (px) استفاده کنید. به سادگی نوع وضوح (DPI یا PPI) ارزش و سانتی متر (cm) ارزش است که شما می خواهید برای تبدیل به پیکسل (px) و دکمه تبدیل را فشار دهید!

وضوح (DPI یا PPI):
سانتی متر (cm):

چگونه می توان محاسبه کرد که چند پیکسل در سانتی متر هستند؟

ساده است! ما می دانیم که 1 اینچ =2.54 سانتی متر (منبع) ، بنابراین اگر وضوح و یا کیفیت تصویر (نقطه در هر اینچ DPI و یا پیکسل در هر اینچ PPI) برابر با 96 ، این بدان معنی است که ما 96 پیکسل در هر اینچ در تصویر ما! بنابراین:

1 اینچ = 2.54 سانتی متر ، و وضوح = 96 پیکسل / اینچ = 96 پیکسل / 2.54 سانتی متر ، بنابراین 1 سانتی متر = 96 پیکسل / 2.54 = 37.79527590551 پیکسل.

از قبلی، نتیجه می گیریم که فرمول سانتی متر به پیکسل است: پیکسل = سانتی متر ( dpi یا ppi / 2.54) ، با استفاده از این معادله می توانیم محاسبه کنیم که چند پیکسل در سانتی متر هستند.

ویدئو آموزش : چگونه به استفاده از سانتی متر به پیکسل تبدیل

سانتی متر به پیکسل جدول تبدیل برای وضوح 96 dpi

این نمودار برای تبدیل سانتی متر به پیکسل در وضوح 96 dpi است

سانتی متر پیکسل
1 سانتی متر 37.795275590551 پیکسل
1.5 سانتی متر 56.692913385827 پیکسل
2 سانتی متر 75.590551181102 پیکسل
2.5 سانتی متر 94.488188976378 پیکسل
3 سانتی متر 113.38582677165 پیکسل
3.5 سانتی متر 132.28346456693 پیکسل
3.6 سانتی متر 136.06299212598 پیکسل
4 سانتی متر 151.1811023622 پیکسل
4.5 سانتی متر 170.07874015748 پیکسل
5 سانتی متر 188.97637795276 پیکسل
5.5 سانتی متر 207.87401574803 پیکسل
6 سانتی متر 226.77165354331 پیکسل
7 سانتی متر 264.56692913386 پیکسل
7.5 سانتی متر 283.46456692913 پیکسل
8 سانتی متر 302.36220472441 پیکسل
8.5 سانتی متر 321.25984251969 پیکسل
9 سانتی متر 340.15748031496 پیکسل
9.5 سانتی متر 359.05511811024 پیکسل
10 سانتی متر 377.95275590551 پیکسل
11 سانتی متر 415.74803149606 پیکسل
12 سانتی متر 453.54330708661 پیکسل
13 سانتی متر 491.33858267717 پیکسل
14 سانتی متر 529.13385826772 پیکسل
15 سانتی متر 566.92913385827 پیکسل
16 سانتی متر 604.72440944882 پیکسل
17 سانتی متر 642.51968503937 پیکسل
18 سانتی متر 680.31496062992 پیکسل
19 سانتی متر 718.11023622047 پیکسل
20 سانتی متر 755.90551181102 پیکسل
21 سانتی متر 793.70078740157 پیکسل
22 سانتی متر 831.49606299213 پیکسل
23 سانتی متر 869.29133858268 پیکسل
24 سانتی متر 907.08661417323 پیکسل
25 سانتی متر 944.88188976378 پیکسل
25.4 سانتی متر 960 پیکسل
30 سانتی متر 1133.8582677165 پیکسل
33.87 سانتی متر 1280.125984252 پیکسل
40 سانتی متر 1511.811023622 پیکسل
50 سانتی متر 1889.7637795276 پیکسل

فرمول تبدیل CM به پیکسل چیست؟

برای تبدیل cm به px دستی به معادله زیر نیاز دارید

پیکسل = سانتی متر ( DPI یا PPI / ٢.٥٤ )

باید بدانید که dpi یا ppi تراکم یا پیکسل در اینچ است. در dpi یا ppi مقدار 96 است. اما اگر از مبدل برای چاپ استفاده می کنید ، باید مقدار dpi یا ppi را با توجه به چاپگری که استفاده می کنید به چیز دیگری تغییر دهید.