مبدل اینچ به پیکسل

مبدل اینچ به پیکسل

این یک مبدل رایگان است که می توانید از آن برای تبدیل اینچ به پیکسل (px) به صورت آنلاین استفاده کنید. مقدار رزولوشن (DPI یا PPI) و مقدار اینچ را که می خواهید به پیکسل تبدیل کنید تایپ کنید و روی دکمه تبدیل کلیک کنید!

وضوح (DPI یا PPI):
اینچ:

چند پیکسل در هر اینچ؟

اگر رزولوشن طراحی شما (dpi یا ppi) 96 است، پس ما در هر اینچ 96 پیکسل داریم! (منبع)

چگونه اینچ را به پیکسل تبدیل کنیم؟

برای تبدیل سریع اینچ به پیکسل، از مبدل آنلاین رایگان ما در بالا استفاده کنید، مقدار اینچ را تایپ کنید و مبدل تبدیل را برای شما انجام خواهد داد.

همچنین می توانید از این فرمول برای تبدیل اینچ به px استفاده کنید:

پیکسل = اینچ * وضوح (DPI یا PPI)

برای مثال، اگر اینچ=16 و وضوح=96 باشد، پیکسل ها=16*96=1536 خواهند بود.

مبدل اینچ به پیکسل

جدول تبدیل اینچ به پیکسل اگر وضوح 96 باشد

این معمولاً برای تبدیل یک اینچ به px در صورتی که وضوح 96 باشد، نتایج مورد نیاز است

اینچ پیکسل
1 اینچ 96 پیکسل
1.5 اینچ 144 پیکسل
2 اینچ 192 پیکسل
2.5 اینچ 240 پیکسل
3 اینچ 288 پیکسل
3.5 اینچ 336 پیکسل
4 اینچ 384 پیکسل
4.5 اینچ 432 پیکسل
5 اینچ 480 پیکسل
5.5 اینچ 528 پیکسل
6 اینچ 576 پیکسل
6.5 اینچ 624 پیکسل
7 اینچ 672 پیکسل
7.5 اینچ 720 پیکسل
8 اینچ 768 پیکسل
8.5 اینچ 816 پیکسل
9 اینچ 864 پیکسل
9.5 اینچ 912 پیکسل
10 اینچ 960 پیکسل
10.5 اینچ 1008 پیکسل
11 اینچ 1056 پیکسل
11.5 اینچ 1104 پیکسل
12 اینچ 1152 پیکسل
12.5 اینچ 1200 پیکسل
15 اینچ 1440 پیکسل
17 اینچ 1632 پیکسل
13 اینچ 1248 پیکسل
19 اینچ 1824 پیکسل
27 اینچ 2592 پیکسل
100 اینچ 9600 پیکسل
10.9 اینچ 1046.4 پیکسل
12.9 اینچ 1238.4 پیکسل
15.6 اینچ 1497.6 پیکسل