μετατροπέας vw σε pixel

μετατροπέας vw σε pixel

Αυτός είναι ένας δωρεάν, τέλειος και διαδικτυακός μετατροπέας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε τη μονάδα πλάτους θύρας προβολής (vw) σε pixel (px). Εισαγάγετε την τιμή πλάτους θύρας προβολής και την τιμή μονάδας πλάτους θύρας προβολής (vw) που θέλετε να μετατρέψετε σε px και κάντε κλικ στο κουμπί μετατροπής!

Προβολή πλάτους θύρας:
Vw:

Πώς να μετατρέψετε vw σε pixel (px);

Μπορείτε να μετατρέψετε vw σε pixel (px) γρήγορα χρησιμοποιώντας τον παραπάνω μετατροπέα, ο οποίος σας επιτρέπει να μετατρέψετε αυτόματα vw σε px online ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη εξίσωση για να κάνετε τη μετατροπή με μη αυτόματο τρόπο:

Pixel (px) = (Προβολή μονάδας πλάτους θύρας (vw) * Προβολή πλάτους θύρας) / 100

Για παράδειγμα, εάν η τιμή vw είναι 6,25 και το πλάτος της θύρας προβολής είναι 1920, τότε χρησιμοποιώντας την εξίσωση μετατροπής, pixel = (6,25 * 1920) / 100 = 120.

Πίνακας μετατροπής VW σε Pixels (PX) εάν το πλάτος θύρας προβολής είναι 1920

Αυτό είναι ένα γράφημα για αποτελέσματα μετατροπής vw σε px εάν το πλάτος της οπτικής γωνίας είναι 1920

VW Pixel
1 vw 19.2 px
2 vw 38.4 px
3 vw 57.6 px
4 vw 76.8 px
5 vw 96 px
6 vw 115.2 px
7 vw 134.4 px
8 vw 153.6 px
9 vw 172.8 px
10 vw 192 px
11 vw 211.2 px
12 vw 230.4 px
13 vw 249.6 px
14 vw 268.8 px
15 vw 288 px
16 vw 307.2 px
17 vw 326.4 px
18 vw 345.6 px
19 vw 364.8 px
20 vw 384 px
21 vw 403.2 px
22 vw 422.4 px
23 vw 441.6 px
24 vw 460.8 px
25 vw 480 px