μετατροπέας pixel (px) σε χιλιοστό

μετατροπέας pixel (px) σε χιλιοστό

Αυτός είναι ένας δωρεάν έξυπνος μετατροπέας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε pixel (px) σε χιλιοστά online. πληκτρολογήστε την τιμή ανάλυσης (DPI ή PPI) και την τιμή pixel (px) που θέλετε να μετατρέψετε σε mm και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο κουμπί μετατροπής, Αυτό είναι όλο!

ανάλυσης (DPI ή PPI):
Pixel (Px):

Πώς να μετατρέψετε pixel σε mm;

Εάν η ανάλυση (dpi ή ppi) είναι 96, αυτό σημαίνει ότι έχουμε 96 pixel για κάθε ίντσα!, επίσης γνωρίζουμε ότι 1 ίντσα = 25,4 mm (Πηγή), τότε 1 pixel = (25,4 / 96) χιλιοστό!

Σύμφωνα με αυτό, ο τύπος για τη μετατροπή του px σε mm θα είναι:

χιλιοστά = pixel * ( 25,4 / PPI )

Για παράδειγμα, εάν πρέπει να μετατρέψετε 18 px σε mm και η ανάλυση είναι 96, η απάντηση θα είναι χιλιοστό = 18 * (25.4 / 96) = 4.7625 mm.

Πίνακας μετατροπής pixel σε χιλιοστά

Αυτή είναι μια λίστα με τα πιο συνηθισμένα αποτελέσματα για μετατροπή px σε mm σε ανάλυση 96

Pixel Χιλιοστά
1 Pixel 0.26458333333333 Χιλιοστά
2 Pixel 0.52916666666667 Χιλιοστά
3 Pixel 0.79375 Χιλιοστά
4 Pixel 1.0583333333333 Χιλιοστά
5 Pixel 1.3229166666667 Χιλιοστά
6 Pixel 1.5875 Χιλιοστά
7 Pixel 1.8520833333333 Χιλιοστά
8 Pixel 2.1166666666667 Χιλιοστά
9 Pixel 2.38125 Χιλιοστά
10 Pixel 2.6458333333333 Χιλιοστά
11 Pixel 2.9104166666667 Χιλιοστά
12 Pixel 3.175 Χιλιοστά
13 Pixel 3.4395833333333 Χιλιοστά
14 Pixel 3.7041666666667 Χιλιοστά
15 Pixel 3.96875 Χιλιοστά
16 Pixel 4.2333333333333 Χιλιοστά
17 Pixel 4.4979166666667 Χιλιοστά
18 Pixel 4.7625 Χιλιοστά
19 Pixel 5.0270833333333 Χιλιοστά
20 Pixel 5.2916666666667 Χιλιοστά
21 Pixel 5.55625 Χιλιοστά
22 Pixel 5.8208333333333 Χιλιοστά
23 Pixel 6.0854166666667 Χιλιοστά
24 Pixel 6.35 Χιλιοστά
25 Pixel 6.6145833333333 Χιλιοστά
400 Pixel 105.83333333333 Χιλιοστά
514 Pixel 135.99583333333 Χιλιοστά
600 Pixel 158.75 Χιλιοστά
1200 Pixel 317.5 Χιλιοστά