Terma dan syarat

Penerangan dan kos perkhidmatan

(1). Tapak web ini menyediakan alat penukaran piksel kepada mana-mana unit percuma. Pengguna mempunyai hak untuk menggunakan perkhidmatan untuk melakukan penukaran untuk tujuan ini.

(2). Penukaran adalah automatik sepenuhnya. Pada bila-bila masa, pembekal mengekalkan hak untuk menukar atau menghentikan perkhidmatan.

(3). Pembekal perkhidmatan tidak menjamin bahawa penukar akan berfungsi dengan betul dan tepat.

Tanggungjawab pengguna

(1). Hak pihak ketiga, termasuk hak cipta dan hak cipta yang berkaitan, tanda dagangan, paten, dan hak harta dan peribadi lain, tidak boleh dilanggar oleh pengguna.

(2). Pengguna bertanggungjawab sepenuhnya untuk kandungan dan ketepatan data yang dihantar.

(3). Menggunakan bahasa skrip untuk mengubah data secara automatik adalah tidak dibenarkan.

(4). Pengguna tidak dibenarkan berkongsi akaun atau maklumat log masuknya dengan sesiapa sahaja.

(5). melanggar mana-mana undang-undang negeri, persekutuan atau undang-undang lain tidak dibenarkan.

Kandungan

Laman web ini dan beberapa Kandungan di dalamnya mengandungi pautan ke sumber Internet yang lain. Pautan sedemikian diberikan untuk membantu anda dalam mengenali dan mencari sumber Internet lain yang mungkin memberi manfaat kepada anda dan tidak bertujuan untuk menyatakan atau mencadangkan bahawa penaja Syarikat, menyokong, bergabung dengan, atau diberi kuasa secara sah untuk menggunakan mana-mana nama dagangan, berdaftar. tanda dagangan, logo, meterai undang-undang atau rasmi, atau simbol berhak cipta yang mungkin dipaparkan dalam pautan yang dinyatakan.

Penamatan dan Sekatan

Syarikat mungkin mengenakan sekatan ke atas penggunaan Laman Web anda, seperti mengehadkan bilangan kali anda boleh melawati tapak tersebut. Had mungkin termasuk penamatan sepenuhnya akses anda ke Laman Web, dan anda mengakui bahawa Syarikat berhak, mengikut budi bicara mutlaknya, untuk mengubah suai atau menghentikan Laman Web pada bila-bila masa, dengan atau tanpa notis (atau mana-mana bahagian daripadanya).

Pelanggaran Istilah

Anda mengakui bahawa ganti rugi kewangan mungkin bukan remedi yang mencukupi untuk sebarang pelanggaran Perjanjian ini dan Syarikat berhak untuk mendapatkan bantuan injunksi atau saksama sebagaimana yang dinilai sesuai oleh mahkamah yang mempunyai bidang kuasa yang kompeten, tanpa mengenepikan sebarang hak atau remedi lain.

Pengubahsuaian kepada terma dan syarat

Kami berhak untuk menyemak, mengubah suai atau melaraskan terma dan syarat pada bila-bila masa mengikut budi bicara kami sendiri. Pengubahsuaian sedemikian akan berkuat kuasa serta-merta sebaik sahaja ia disiarkan. Versi terma dan syarat terbaharu boleh diakses dari bahagian bawah Laman Web. Untuk memastikan diri anda dimaklumkan tentang sebarang perubahan, anda mesti menyemak Terma Penggunaan dengan kerap.