Ვადები და პირობები

მომსახურების აღწერა და ღირებულება

(1). ვებსაიტი გთავაზობთ პიქსელიდან ნებისმიერ ერთეულზე კონვერტაციის უფასო ინსტრუმენტებს. მომხმარებლებს აქვთ უფლება გამოიყენონ სერვისი ამ მიზნით კონვერტაციის გასაკეთებლად.

(2). კონვერტაცია სრულიად ავტომატურია. ნებისმიერ დროს, პროვაიდერი ინარჩუნებს უფლებას შეცვალოს ან შეწყვიტოს მომსახურება.

(3) მომსახურების მიმწოდებელი არ იძლევა გარანტიას, რომ კონვერტორები იმუშავებენ სწორად და ზუსტად.

მომხმარებლის პასუხისმგებლობა

(1). მესამე მხარის უფლებები, მათ შორის საავტორო და მასთან დაკავშირებული საავტორო უფლებები, სასაქონლო ნიშანი, პატენტი და სხვა საკუთრებისა და პირადი უფლებები, არ დაირღვევა მომხმარებლის მიერ.

(2). მომხმარებელი მხოლოდ პასუხისმგებელია გადაცემული მონაცემების შინაარსზე და სიზუსტეზე.

(3). სკრიპტირების ენის გამოყენება მონაცემთა ავტომატურად გარდაქმნისათვის დაუშვებელია.

(4). მომხმარებელი არ არის უფლებამოსილი ვინმეს გაუზიაროს თავისი ანგარიში ან შესვლის ინფორმაცია.

(5). ნებისმიერი სახელმწიფო, ფედერალური ან სხვა კანონის დარღვევა დაუშვებელია.

შინაარსი

ეს ვებ გვერდი და მასზე არსებული ზოგიერთი შინაარსი შეიცავს ბმულებს სხვა ინტერნეტ რესურსებთან. ასეთი ბმულები მოცემულია იმისთვის, რომ დაგეხმაროთ სხვა ინტერნეტ რესურსების ამოცნობაში და პოვნაში, რომლებიც შეიძლება თქვენთვის სასარგებლო იყოს და არ არის გამიზნული იმის მტკიცება ან შეთავაზება, რომ კომპანია აფინანსებს, მხარს უჭერს, არის დაკავშირებული ან კანონიერად უფლებამოსილია გამოიყენოს რეგისტრირებული ნებისმიერი სავაჭრო სახელი სავაჭრო ნიშანი, ლოგო, იურიდიული ან ოფიციალური ბეჭედი, ან საავტორო უფლებებით დაცული სიმბოლო, რომელიც შეიძლება ნაჩვენები იყოს მითითებულ ბმულებში.

შეწყვეტა და შეზღუდვები

კომპანიამ შეიძლება დააწესოს შეზღუდვები თქვენს მიერ ვებ – გვერდის გამოყენებასთან დაკავშირებით, მაგალითად, შეზღუდოს საიტის მონახულების რაოდენობა. შეზღუდვები შეიძლება შეიცავდეს თქვენს ვებგვერდზე წვდომის სრულ შეწყვეტას და თქვენ აღიარებთ, რომ კომპანია იტოვებს უფლებას, თავისი შეხედულებისამებრ, შეცვალოს ან შეწყვიტოს ვებგვერდი ნებისმიერ დროს, შეტყობინების გარეშე ან მის გარეშე (ან მისი რომელიმე ნაწილი).

ვადის დარღვევა

თქვენ აღიარებთ, რომ ფულადი ზიანი არ შეიძლება იყოს ადეკვატური საშუალება წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი დარღვევისთვის და რომ კომპანიას უფლება ექნება მოითხოვოს აღკვეთის ღონისძიება ან სამართლიანი დახმარება, როგორც ეს კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოს გადაწყვეტილებით არის მიჩნეული, სხვა უფლებებისა და საშუალებების გამოყენების გარეშე.

ცვლილებები წესებსა და პირობებში

ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას გადახედოს, შეცვალოს ან შეცვალოს პირობები ნებისმიერ დროს ჩვენი შეხედულებისამებრ. ასეთი ცვლილებები ძალაში შედის დაუყოვნებლივ გამოქვეყნებისთანავე. ვადებისა და პირობების უახლესი ვერსია ხელმისაწვდომი იქნება ვებგვერდის ბოლოდან. იმისათვის, რომ იყოთ ინფორმირებული ნებისმიერი ცვლილების შესახებ, თქვენ რეგულარულად უნდა გადახედოთ გამოყენების პირობებს.