مبدل em به پیکسل

مبدل em به پیکسل

em به پیکسل مبدل رایگان و حرفه ای است که شما می توانید برای تبدیل em به پیکسل (px) استفاده کنید. تبدیل em به px انلاین و صرفه جویی در وقت!

ارزش پایه:
Em:

چگونه از مبدل em به px استفاده کنیم؟

ابتدا مقدار پایه (مقدار اندازه متن) را وارد کنید

دوم، وارد کردن مقدار em

سوم، روی دکمه تبدیل کلیک کنید

اموزش تصویری: نحوه استفاده از EM به پیکسل مبدل

چگونه em را به پیکسل تبدیل کنیم؟

دو روش برای تبدیل em به پیکسل وجود دارد، انلاین و با استفاده از فرمول تبدیل.

انلاین، از مبدل بالا برای تبدیل em به px استفاده کنید.

با استفاده از فرمول، می توانید از معادله em به پیکسل زیر برای تبدیل em به px استفاده کنید:

پیکسل (px) = EM * اندازه متن (مقدار پایه)

بهترین راه برای تبدیل em به px استفاده از مبدل انلاین بالا است.

مبدل em به پیکسل

Em به پیکسل جدول تبدیل اگر اندازه متن (مقدار پایه) 16 است

این یک نمودار برای تبدیل em به px است اگر اندازه متن 16 باشد، که معمولا توسط طراحان و توسعه دهندگان در اثار خود استفاده می شود.

Em پیکسل
0.0625 em 1 پیکسل
0.1 em 1.6 پیکسل
0.125 em 2 پیکسل
0.1875 em 3 پیکسل
0.2 em 3.2 پیکسل
0.25 em 4 پیکسل
0.3 em 4.8 پیکسل
0.3125 em 5 پیکسل
0.375 em 6 پیکسل
0.4 em 6.4 پیکسل
0.4375 em 7 پیکسل
0.5 em 8 پیکسل
0.5625 em 9 پیکسل
0.625 em 10 پیکسل
0.6875 em 11 پیکسل
0.7 em 11.2 پیکسل
0.75 em 12 پیکسل
0.8 em 12.8 پیکسل
0.8125 em 13 پیکسل
0.875 em 14 پیکسل
0.9 em 14.4 پیکسل
0.9375 em 15 پیکسل
1 em 16 پیکسل
1.0625 em 17 پیکسل
1.1 em 17.6 پیکسل
1.125 em 18 پیکسل
1.1875 em 19 پیکسل
1.2 em 19.2 پیکسل
1.25 em 20 پیکسل
1.3125 em 21 پیکسل
1.375 em 22 پیکسل
1.4375 em 23 پیکسل
1.5 em 24 پیکسل
1.5625 em 25 پیکسل
1.75 em 28 پیکسل
1.8 em 28.8 پیکسل
2 em 32 پیکسل
2.25 em 36 پیکسل
2.5 em 40 پیکسل
3 em 48 پیکسل
3.5 em 56 پیکسل
4 em 64 پیکسل
4.5 em 72 پیکسل
5 em 80 پیکسل
5.5 em 88 پیکسل
6 em 96 پیکسل
6.25 em 100 پیکسل
6.5 em 104 پیکسل
7 em 112 پیکسل
7.5 em 120 پیکسل
8 em 128 پیکسل
8.5 em 136 پیکسل
9 em 144 پیکسل
9.375 em 150 پیکسل
9.5 em 152 پیکسل
10 em 160 پیکسل
10.5 em 168 پیکسل
11 em 176 پیکسل
11.5 em 184 پیکسل
12 em 192 پیکسل
12.5 em 200 پیکسل
18.75 em 300 پیکسل
25 em 400 پیکسل
37.5 em 600 پیکسل
50 em 800 پیکسل
64 em 1024 پیکسل
75 em 1200 پیکسل