μετατροπέας pixel σε vw

μετατροπέας pixel σε vw

Αυτός είναι ένας δωρεάν, εύχρηστος μετατροπέας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να μετατρέψετε pixel (px) στις μονάδες πλάτους θύρας προβολής (vw). Πληκτρολογήστε προβολή τιμής πλάτους θύρας και την τιμή μεγέθους pixel (px) που θέλετε να μετατρέψετε σε vw και κάντε κλικ στο κουμπί μετατροπής!

Vw πλάτος:
Pixels (Px):

Πώς να μετατρέψετε pixel (px) σε vw;

Μπορείτε να μετατρέψετε px σε vw εύκολα χρησιμοποιώντας τον μετατροπέα που φτιάξαμε για εσάς παραπάνω ή μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο:

Μονάδα πλάτους θύρας προβολής (vw) = 100 * (μέγεθος μονάδας pixel / πλάτος οπτικής γωνίας)

Για παράδειγμα, για να μετατρέψετε 120 pixel σε vw εάν το πλάτος της θύρας προβολής είναι 1000:

vw =100 * (120/1000)

Πίνακας μετατροπής pixel (px) σε vw εάν το πλάτος της θύρας προβολής είναι 1920

Αυτό είναι ένα γράφημα για px σε vw αποτελέσματα μετατροπής εάν το πλάτος της οπτικής γωνίας είναι 1920

Pixel VW
10 px 0.52083333333333 vw
20 px 1.0416666666667 vw
30 px 1.5625 vw
40 px 2.0833333333333 vw
50 px 2.6041666666667 vw
60 px 3.125 vw
70 px 3.6458333333333 vw
80 px 4.1666666666667 vw
90 px 4.6875 vw
100 px 5.2083333333333 vw
110 px 5.7291666666667 vw
120 px 6.25 vw
130 px 6.7708333333333 vw
140 px 7.2916666666667 vw
150 px 7.8125 vw
160 px 8.3333333333333 vw
170 px 8.8541666666667 vw
180 px 9.375 vw
190 px 9.8958333333333 vw
200 px 10.416666666667 vw
210 px 10.9375 vw
220 px 11.458333333333 vw
230 px 11.979166666667 vw
240 px 12.5 vw
250 px 13.020833333333 vw