Конвертор од пиксели во сантиметар

Конвертор од пиксели во сантиметар

Ова е бесплатен конвертор што можете да го користите за конвертирање на пиксели (px) во сантиметри (cm). едноставно внесете ја вредноста на резолуцијата (DPI или PPI) и вредноста на пикселите (px) што сакате да ги претворите во сантиметри (cm) и кликнете на копчето за конвертирање!

Резолуција (DPI или PPI):
Пиксели (px):

Како да се пресмета колку сантиметри има во пиксели?

Многу е лесно! знаеме дека 1 инч=2,54 cm, па ако резолуцијата (точки по инч DPI или пиксели по инч PPI) е еднаква на 96, тоа значи дека имаме 96 пиксели по инч! така:

1 инч = 2,54 сантиметар, а резолуцијата = 96 пиксели/инч = 96 пиксели/2,54 сантиметар, значи 1 пиксел = 2,54 сантиметар/96 = 0,02645833333 сантиметар.

Видео туторијал: Како да користите конвертор од пиксели во сантиметар

Забелешка за конверторот од пиксели во cm

може да користите конвертор од пиксели во cm за вашиот дизајн, на пример, ако сакате да ја печатите вашата работа преку печатачот или ако сакате да уредувате слики во софтвер за уредување фотографии, како што е Photoshop.

треба да знаете дека PPI е мерење за квалитетот или резолуцијата на вашите слики. на пример, фотографија со димензии 30cm x 30cm и 600 PPI има подобра резолуција и квалитет од фотографија со 200 PPI.

исто така, треба да знаете дека DPI е мерење за резолуцијата или квалитетот на отпечатен документ или дигитално скенирање со помош на печатач.

Конвертор од пиксели во сантиметар

Табела за конверзија на пиксели во сантиметри со резолуција од 96 dpi

Ова е графикон за конверзија на пиксели во сантиметар во резолуција од 96 dpi

Пиксел Сантиметар
1 px 0.026458333333333 cm
2 px 0.052916666666667 cm
3 px 0.079375 cm
4 px 0.10583333333333 cm
5 px 0.13229166666667 cm
6 px 0.15875 cm
7 px 0.18520833333333 cm
8 px 0.21166666666667 cm
9 px 0.238125 cm
10 px 0.26458333333333 cm
11 px 0.29104166666667 cm
12 px 0.3175 cm
13 px 0.34395833333333 cm
14 px 0.37041666666667 cm
15 px 0.396875 cm
16 px 0.42333333333333 cm
17 px 0.44979166666667 cm
18 px 0.47625 cm
19 px 0.50270833333333 cm
20 px 0.52916666666667 cm
21 px 0.555625 cm
22 px 0.58208333333333 cm
23 px 0.60854166666667 cm
24 px 0.635 cm
25 px 0.66145833333333 cm
30 px 0.79375 cm
75 px 1.984375 cm
100 px 2.6458333333333 cm
120 px 3.175 cm
140 px 3.7041666666667 cm
150 px 3.96875 cm
160 px 4.2333333333333 cm
170 px 4.4979166666667 cm
180 px 4.7625 cm
192 px 5.08 cm
200 px 5.2916666666667 cm
240 px 6.35 cm
300 px 7.9375 cm
320 px 8.4666666666667 cm
350 px 9.2604166666667 cm
400 px 10.583333333333 cm
413 px 10.927291666667 cm
500 px 13.229166666667 cm
512 px 13.546666666667 cm
600 px 15.875 cm
800 px 21.166666666667 cm
960 px 25.4 cm
1000 px 26.458333333333 cm
1024 px 27.093333333333 cm
1080 px 28.575 cm
1200 px 31.75 cm
1280 px 33.866666666667 cm
1400 px 37.041666666667 cm
1800 px 47.625 cm
2048 px 54.186666666667 cm
3000 px 79.375 cm
4000 px 105.83333333333 cm
5000 px 132.29166666667 cm