تبدیل پیکسل به سانتی متر

تبدیل پیکسل به سانتی متر

این مبدل رایگان است که شما می توانید برای تبدیل پیکسل (px) به سانتی متر (cm) استفاده کنید. به سادگی نوع وضوح (DPI یا PPI) ارزش و پیکسل (px) ارزش که شما می خواهید برای تبدیل به سانتی متر (cm) و دکمه تبدیل را فشار دهید!

وضوح (DPI یا PPI):
پیکسل (Px):

چگونه برای محاسبه چند سانتی متر در پیکسل هستند؟

خيلي آسونه! ما می دانیم که 1 اینچ =2.54 سانتی متر، بنابراین اگر وضوح (نقطه در هر اینچ DPI و یا پیکسل در هر اینچ PPI) برابر با 96، این بدان معنی است که ما 96 پیکسل در هر اینچ! بنابراین:

1 اینچ = 2.54 سانتی متر ، و وضوح = 96 پیکسل / اینچ = 96 پیکسل / 2.54 سانتی متر ، بنابراین 1 پیکسل = 2.54 سانتی متر / 96 = 0.0264583333 سانتی متر.

آموزش تصویری: نحوه استفاده از پیکسل به سانتی متر مبدل

توجه داشته باشید در مورد پیکسل به سانتی متر مبدل

شما ممکن است از مبدل پیکسل به سانتی متر برای طراحی خود استفاده کنید، به عنوان مثال، اگر می خواهید کار خود را توسط چاپگر چاپ کنید، یا اگر می خواهید تصاویر را در نرم افزار ویرایشگر عکس مانند فتوشاپ ویرایش کنید.

شما باید بدانید که PPI اندازه گیری برای کیفیت و یا وضوح تصاویر شما است. به عنوان مثال عکسی با ابعاد ۳۰ سانتی متر در ۳۰ سانتی متر و ۶۰۰ PPI وضوح و کیفیت بهتری نسبت به عکسی با ۲۰۰ PPI دارد.

همچنین، شما باید بدانید که DPI اندازه گیری برای وضوح یا کیفیت یک سند چاپ شده و یا اسکن دیجیتال با استفاده از چاپگر است.

تبدیل پیکسل به سانتی متر

پیکسل به سانتی متر جدول تبدیل برای وضوح 96 dpi

این نمودار برای تبدیل پیکسل به سانتی متر در وضوح dpi 96 است

پیکسل سانتی متر
1 پیکسل 0.026458333333333 سانتی متر
2 پیکسل 0.052916666666667 سانتی متر
3 پیکسل 0.079375 سانتی متر
4 پیکسل 0.10583333333333 سانتی متر
5 پیکسل 0.13229166666667 سانتی متر
6 پیکسل 0.15875 سانتی متر
7 پیکسل 0.18520833333333 سانتی متر
8 پیکسل 0.21166666666667 سانتی متر
9 پیکسل 0.238125 سانتی متر
10 پیکسل 0.26458333333333 سانتی متر
11 پیکسل 0.29104166666667 سانتی متر
12 پیکسل 0.3175 سانتی متر
13 پیکسل 0.34395833333333 سانتی متر
14 پیکسل 0.37041666666667 سانتی متر
15 پیکسل 0.396875 سانتی متر
16 پیکسل 0.42333333333333 سانتی متر
17 پیکسل 0.44979166666667 سانتی متر
18 پیکسل 0.47625 سانتی متر
19 پیکسل 0.50270833333333 سانتی متر
20 پیکسل 0.52916666666667 سانتی متر
21 پیکسل 0.555625 سانتی متر
22 پیکسل 0.58208333333333 سانتی متر
23 پیکسل 0.60854166666667 سانتی متر
24 پیکسل 0.635 سانتی متر
25 پیکسل 0.66145833333333 سانتی متر
30 پیکسل 0.79375 سانتی متر
75 پیکسل 1.984375 سانتی متر
100 پیکسل 2.6458333333333 سانتی متر
120 پیکسل 3.175 سانتی متر
140 پیکسل 3.7041666666667 سانتی متر
150 پیکسل 3.96875 سانتی متر
160 پیکسل 4.2333333333333 سانتی متر
170 پیکسل 4.4979166666667 سانتی متر
180 پیکسل 4.7625 سانتی متر
192 پیکسل 5.08 سانتی متر
200 پیکسل 5.2916666666667 سانتی متر
240 پیکسل 6.35 سانتی متر
300 پیکسل 7.9375 سانتی متر
320 پیکسل 8.4666666666667 سانتی متر
350 پیکسل 9.2604166666667 سانتی متر
400 پیکسل 10.583333333333 سانتی متر
413 پیکسل 10.927291666667 سانتی متر
500 پیکسل 13.229166666667 سانتی متر
512 پیکسل 13.546666666667 سانتی متر
600 پیکسل 15.875 سانتی متر
800 پیکسل 21.166666666667 سانتی متر
960 پیکسل 25.4 سانتی متر
1000 پیکسل 26.458333333333 سانتی متر
1024 پیکسل 27.093333333333 سانتی متر
1080 پیکسل 28.575 سانتی متر
1200 پیکسل 31.75 سانتی متر
1280 پیکسل 33.866666666667 سانتی متر
1400 پیکسل 37.041666666667 سانتی متر
1800 پیکسل 47.625 سانتی متر
2048 پیکسل 54.186666666667 سانتی متر
3000 پیکسل 79.375 سانتی متر
4000 پیکسل 105.83333333333 سانتی متر
5000 پیکسل 132.29166666667 سانتی متر